مطالب مرتبط با موضوع:
کاشت
 • نقشه باغ را ابتدا به وسیله گونیا کردن و میخ کوبی روی زمین پیاده کنید، […]

  • تاریخ ایجاد: 17 اسفند 1398 - 13:34
  • نویسنده : انارصاحبی
 • کاشت انار از جمله محصولاتی است که در داخل و خارج همیشه مشتری دارد.
  درخت انار به انواع خاکها سازگاری نشان میدهد ولی به خاکهایی که دارای زهکشی کمی باشند حساس می باشدو آب مورد نیاز برای هر هکتار باغ بطریقه سنتی تقریباً حدود 30000 متر مکعب می‌باشد. در روش قطره ای 7000 مترمکعب در طول یک فصل رشد می‌باشد و شوری آب آبیاری نباید از 8/1 میلی موس بر سانتی متر بیشتر باشد و برودت زمستانه تا -12 الی -15 درجه سانتی گراد را تحمل می کند و بهترین فاصله کشت 2*4 متر میباشد و فرم و تربیت آنبصورت چند تنه و تک تنه تربیت داده میشود و در شمال کشور در مناطقی که رطوبت بالا میباشد بهتر است در رویپشته کاشته شود و ارقام بومی مازندران کلباد( کاب دار)- شکر- ملس- لمسری یا ترش که همان انار جنگلی می باشد.

  • تاریخ ایجاد: 7 اسفند 1398 - 13:53
  • نویسنده : انارصاحبی
 • در دنیا انار را به عنوان یک میوه خوشمزه و دارویی می شناسند. می توانید […]

  • تاریخ ایجاد: 13 آبان 1398 - 13:00
  • نویسنده : انارصاحبی
 • در باغ های جوان،سوال این است که چگونه می توان از فضای خالی بین ردیف […]

  • تاریخ ایجاد: 23 فروردین 1398 - 11:58
  • نویسنده : انارصاحبی
 • کاشت قلمه در گلخانه شرکت انار صاحبی. نهال انار قندهار   نهال انار واند رفول […]

  • تاریخ ایجاد: 23 اسفند 1397 - 18:05
  • نویسنده : انارصاحبی
 • بعد حفر گودال و پس از مخلوط کردن مقداری کود حیوانی کاملا پوسیده به غرس نهال اقدام و پس از غرس نهال خاک اطراف آن را لگد کوب می شود تا ذرات خاک به حد ممکن به یکدیگر چسبیده و ریشه را محکم نگه دارند.

  در هنگام کاشت نهال باید دقت نمود که تا قسمت یقه وارد خاک شود.درصورتی که ته چاله لایه خاک رس وجود داشته باشد مقداری ماسه با خاک مخلوط کنیم و در ته چاله نیز یک بیل کود حیوانی مخلوط می گردد.
  نهالها با دقت در عمق مناسب گذاشته و با خاک معمولی اطراف آن پر میشود.

  • تاریخ ایجاد: 22 بهمن 1395 - 23:39
  • نویسنده : انارصاحبی
 • ضوابط خاک ورزی ۱-۱آماده سازی بستر کاشت (Site preparation) قبل از شروع طرح بایستی اطلاعات […]

  • تاریخ ایجاد: 4 دی 1395 - 18:00
  • نویسنده : انارصاحبی
 • شیب زمین بطور کلی در اکثر مناطق امکان احداث باغات در زمین های با شیب […]

  • تاریخ ایجاد: 2 دی 1395 - 11:30
  • نویسنده : انارصاحبی
 • نکات مهم در اجرای سیستم داربستی

  ۱- خطوطی که پایه ها روی آنها قرار میگیرند تا حد ممکن باید مستقیم باشند، این مساله
  علاوه بر حفظ نظم و زیبایی ظاهری باغ موجب میشود تا تمامی درختان در یک خط مستقیم
  قرار گیرند و از ضربه خوردن و شکستن آنها به وسیله تراکتور یا ادوات متصل به تراکتور در حین عملیات مکانیکی جلوگیری به عمل آید.
  ۲- به منظور ایجاد کشیدگی کافی بر روی سیم ها و جلوگیری از افتادگی و شکم دادن سیمها در اثر وزن میوه و شاخ و برگ، از انواع ابزارها و قلابها استفاده میشود.
  ۳-برخی از اشتباهاتی که می تواند منجر به فروپاشی سیستم داربستی شود عبارتند از:
  ـ استفاده از مواد با کیفیت پایین
  ـ عدم قرارگیری قیمها در عمق کافی برای اطمینان از ثبات و استحکام
  ـ عدم استفاده از لنگرها یا قیمهای کششی مناسب در ابتدا و انتهای ردیفها به منظورتحمل بار سنگین محصول
  ـ وجود قیمها یا پایه هایی که خارج از خطوط ردیفها قرار دارند و در معرض آسیب ادوات کشاورزی هستند.

  • تاریخ ایجاد: 9 آذر 1395 - 8:15
  • نویسنده : انارصاحبی
 • برای پیاده کردن نقشه باغ، باید اول محل کشت اولین درخت را تعیین و بر حسب آن محل اولین ردیف درختان را توسط ریسمان مشخص ساخت. برای اینکار، در یکی گوشه‌های زمین نقطه‌ای که به اندازه نصف فاصله کشت از دو مرز همان گوشه باغ (که ممکن است دیوار و جوی آب، جاده و غیره باشد) فاصله داشته باشد با کوبیدن میخ چوبی مشخص گردد، از این نقطه توسط ریسمان، اولین درختکاری که ترجیح داده می‌شود شمالی و جنوبی باشد، روی زمین ایجاد می شود. مرحله بعد ترسیم دو خط عمود بر خط اولیه از دو انتهای آن است.

  بهترین روش کشت انار مستطیلی است و اگر برحسب نیاز در زمین هایی که آب سطحی آنها بالا هستند از روش مستطیلی با سیستم جوی پشته اجرا گردد.در سطوح بزرگ برای جلوگیری از اشتباه این کار بوسیله دوربین نقشه برداری انجام می‌شود ولی در سطوح کوچک می‌توان به شرح زیر اقدام نمود:

  • تاریخ ایجاد: 8 آذر 1395 - 8:00
  • نویسنده : انارصاحبی