مطالب مرتبط با موضوع:
آموزشهای کاربردی
 • آموزش ساخت دستگاه پرچم زدای انار 1- قطعات مورد نیاز ساخت  پرچم زدایی انار : […]

  • تاریخ ایجاد: 14 تیر 1399 - 15:18
  • نویسنده : انارصاحبی
 • اگر درخت انار شرایط مطلوب داشته باشد هر ساله می تواند میوه مورد نیاز شما […]

  • تاریخ ایجاد: 6 تیر 1399 - 13:39
  • نویسنده : انارصاحبی
 • کمبود عنصر گوگرد (S) در برگ انار: نقش عنصر گوگرد: این عنصر در تولید پروتئین […]

  • تاریخ ایجاد: 23 اسفند 1398 - 10:03
  • نویسنده : انارصاحبی
 • نقشه باغ را ابتدا به وسیله گونیا کردن و میخ کوبی روی زمین پیاده کنید، […]

  • تاریخ ایجاد: 17 اسفند 1398 - 13:34
  • نویسنده : انارصاحبی
 • مدیریت بیماری اسکب انار گام اول (بهداشت باغ) زمستانگذرانی قارچ عامل بیماری اسکب انار روی […]

  • تاریخ ایجاد: 12 اسفند 1398 - 12:27
  • نویسنده : انارصاحبی
 • کاشت انار از جمله محصولاتی است که در داخل و خارج همیشه مشتری دارد.
  درخت انار به انواع خاکها سازگاری نشان میدهد ولی به خاکهایی که دارای زهکشی کمی باشند حساس می باشدو آب مورد نیاز برای هر هکتار باغ بطریقه سنتی تقریباً حدود 30000 متر مکعب می‌باشد. در روش قطره ای 7000 مترمکعب در طول یک فصل رشد می‌باشد و شوری آب آبیاری نباید از 8/1 میلی موس بر سانتی متر بیشتر باشد و برودت زمستانه تا -12 الی -15 درجه سانتی گراد را تحمل می کند و بهترین فاصله کشت 2*4 متر میباشد و فرم و تربیت آنبصورت چند تنه و تک تنه تربیت داده میشود و در شمال کشور در مناطقی که رطوبت بالا میباشد بهتر است در رویپشته کاشته شود و ارقام بومی مازندران کلباد( کاب دار)- شکر- ملس- لمسری یا ترش که همان انار جنگلی می باشد.

  • تاریخ ایجاد: 7 اسفند 1398 - 13:53
  • نویسنده : انارصاحبی
 • کمبود عنصر آهن (Fe) در برگ انار: نقش عنصر آهن: این عنصر در تولید مولکول […]

  • تاریخ ایجاد: 1 اسفند 1398 - 13:17
  • نویسنده : انارصاحبی
 •   اگر می خواهید بدانید که چگونه در زمستان درختان انار را مراقبت کنید و […]

  • تاریخ ایجاد: 24 دی 1398 - 14:28
  • نویسنده : انارصاحبی
 • کمبود عنصر روی (Zn) در برگ انار: نقش عنصر روی: عنصر مهمی در فعالیت بسیاری […]

  • تاریخ ایجاد: 23 دی 1398 - 10:56
  • نویسنده : انارصاحبی
 • کمبود عنصر مولیبدن (Mo) در برگ انار: نقش عنصر مولیبدن: این عنصردر تولید آنزیم های […]

  • تاریخ ایجاد: 17 آبان 1398 - 6:20
  • نویسنده : انارصاحبی