مطالب مرتبط با موضوع:
کاشت
  • کاشت – داشت – برداشت  
   • تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۰۱
   • نویسنده: انارصاحبی
  • بعد حفر گودال و پس از مخلوط کردن مقداری کود حیوانی کاملا پوسیده به غرس نهال اقدام و پس از غرس نهال خاک اطراف آن را لگد کوب می شود تا ذرات خاک به ...
   • تاریخ انتشار: ۲۲ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۲۳:۳۹
   • نویسنده: انارصاحبی
  • ضوابط خاک ورزی ۱-۱آماده سازی بستر کاشت (Site preparation) قبل از شروع طرح بایستی اطلاعات کاملی را از خاک منطقه از نظر ساختمان، بافت، پروفیل و ...
   • تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۰۰
   • نویسنده: انارصاحبی
  • شیب زمین بطور کلی در اکثر مناطق امکان احداث باغات در زمین های با شیب بین ۵-۲۰ درصد مناسب و اقتصادی می باشد. اراضی موجود در شیب های زیر ۵ درصد ...
   • تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۳۰
   • نویسنده: انارصاحبی
  • نکات مهم در اجرای سیستم داربستی ۱- خطوطی که پایه ها روی آنها قرار میگیرند تا حد ممکن باید مستقیم باشند، این مساله علاوه بر حفظ نظم و زیبایی ...
   • تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۸:۱۵
   • نویسنده: انارصاحبی
  • برای پیاده کردن نقشه باغ، باید اول محل کشت اولین درخت را تعیین و بر حسب آن محل اولین ردیف درختان را توسط ریسمان مشخص ساخت. برای اینکار، در یکی ...
   • تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۸:۰۰
   • نویسنده: انارصاحبی
  • گودبرداری: گودبرداری شکل چاله غرس نهال درختکاری ، معمولاً بصورت مکعب مستطیل ، مکعب مربع بوده ، به وسیله دست یا به وسیله مته گود برداری حفر می شود ...
   • تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۵۳
   • نویسنده: انارصاحبی