مطالب مرتبط با موضوع:
مقالات
  •     درخت انار در پنج قاره کشت می شود. به ویژه به دلیل آن که سودآور است، می تواند در مناطق خشک و کم آب هم رشد کند و خواص سودمندی برای ...
   • تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۲۶
   • نویسنده: انارصاحبی
  • آبیاری زیادی باعث ریزش گل و کاهش گلدهی میگردد. قطع آبیاری در مدت نسبتا طولانی گلدهی انار، باعث تشنگی درخت و با اولین آبیاری بعد از قطع طولانی ...
   • تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۷:۱۵
   • نویسنده: انارصاحبی
  • شمال ایران، تنها رویشگاه طبیعی انار دنیا وضعیت خودرو بودن انار در شمال طوری است که اگر مدتی مکانی بلا استفاده بماند قطعا در آن رویش انار خواهیم ...
   • تاریخ انتشار: ۱۵ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۵۲
   • نویسنده: انارصاحبی
  • برگ های نمونه باید از شاخه های توسعه یافته یا غنی شده جمع آوری شوند و حداقل ۷۵ تا ۱۰۰ برگ برای آزمایش نیاز است. زمان مناسب نمونه برداری برگ اواسط ...
   • تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۲۷
   • نویسنده: انارصاحبی
  •   سیستم ریشه درخت انار کم عمق است و داشتن سیستم ریشه غیر تهاجمی و نسبتا مختلط باعث می شود درختان انار برای رشد در ظروف و گلدان ها هم مناسب ...
   • تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۵۷
   • نویسنده: انارصاحبی
  • عمر مفید میوه و دون انار تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله به نحوه ذخیره سازی بستگی دارد. بخش خوراکی انار در واقع دانه ها  هستند که بیشتر قسمت انار ...
   • تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۳۵
   • نویسنده: انارصاحبی
  • تشخیص ظاهری کمبود عناصر غذایی از روی برگ درخت انار: کمبود عنصر نیتروژن (N) در برگ انار: نقش عنصر نیتروژن: این عنصر برای تولید اسید های آمینه و ...
   • تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۱۲
   • نویسنده: انارصاحبی
  • خشکسالی شدید این روزها بر همه فشار می‌آورد: ساکنانی که چاه‌هایشان خشک می‌شوند؛ کشاورزان مجبور به آزمایش رشد محصول خود با آب کم‌تر می شوند؛ و ...
   • تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۲۶
   • نویسنده: انارصاحبی
  • انار سمبل زندگی و حیات در بسیاری از فرهنگ‌ها است. در قرآن، در اساطیر یونان باستان و افسانه‌های مردمی چین به آن‌ها اشاره شده‌است. شاید شما یکی را ...
   • تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۴۹
   • نویسنده: انارصاحبی
  • علی سرخوش، استادیار و متخصص توسعه در دانشکده ی علوم باغداری در دانشگاه فلوریدا، در حال تحقیق درباره ی این است که انار در آب و هوای فلوریدا چه ...
   • تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۱۷
   • نویسنده: انارصاحبی