مطالب مرتبط با موضوع:
مبارزه با آفات
  • فرمون کرم گلوگاه انار برای ردیابی حضور آفت در محیط و نیز بدست آوردن بهترین زمان مصرف سموم شیمیایی تعداد یک فرمون در هر هکتار و نیز برای شکار ...
   • تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۵۵
   • نویسنده: انارصاحبی
  • کنه قرمز پاکوتاه انار با نام علمی Tenuipalpus punicae مهمترین کنه ی خسارت زا در باغهای انار می باشد. این کنه از شیره برگ و پوست میوه تغذیه و موجب ...
   • تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۴۱
   • نویسنده: انارصاحبی
  •   علایم بیماری قارچی لکه برگی انار بر روی برگ های انار لکه های تیره متمایل به قرمز و قهوه ای رنگ دیده مشود و سپس برگ ها زرد رنگ شده و می ...
   • تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۵۴
   • نویسنده: انارصاحبی
  • در باغ های جوان،سوال این است که چگونه می توان از فضای خالی بین ردیف های درختان استفاده بهینه کرد. دوره نهالی درخت انار کوتاه است(سال اول تا سوم ...
   • تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۵۸
   • نویسنده: انارصاحبی
  • شمال کشور به علت تنوع زیاد و رطوبت بالا باعث رشد رویشی بیش از حد علفهای هرز می شوند. علفهای هرز میزان قابل توجهی از آب و مواد غذایی را که باید به ...
   • تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۱۶
   • نویسنده: انارصاحبی
  •   یک بیماری قارچی cercospopora punicae که در خاک و باقیمانده میوه های سال گذشته وجود دارد. این قارچ برای فعال شدن نیاز به رطوبت و باد دارد . در ...
   • تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۲۳
   • نویسنده: انارصاحبی
  • چرا شکوفه های انار می ریزند؟ برای پاسخ به این سوال که چرا گلهای انار از بین می روند. ما باید کمی در خصوص تولید مثل انار بدانیم. درخت انار خود ...
   • تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۱۹
   • نویسنده: انارصاحبی
  • ::مشخصات مقاله:: عنوان: عامل بیماری اسکب انار در ،Elsinoë punicae شناسایی ریخت شناختی و مولکولی استان های مازندران و گلستان ۱- حجت اله ربانی نسب ...
   • تاریخ انتشار: ۲ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۵۱
   • نویسنده: انارصاحبی
  • مبارزه بیولوژیک با عصاره گیاه آنغوزه جهت مبارزه با کرم گلوگاه انار و هم چنین حفض شکار گران مفیدی چون بالتوری ها و کفشدوزکها.باغداران عزیز توجه ...
   • تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۱۴
   • نویسنده: انارصاحبی
  • رعایت بهداشت باغ وهم چنین هرس به موقع درختان میتواند بطور خودکار انجام پذیرد.محلولپاشی روغن ولک با قارچکش قبل از متورم شدن جوانه ها در راستای ...
   • تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۰۹
   • نویسنده: انارصاحبی