مطالب مرتبط با موضوع:
شته
    • حشرات این خانواده که با خرطوم خود از شیره گیاهی تغذیه می کنند . شته ها علاوه بر تغذیه از شیره گیاهی در انتقال بیماریهای ویروسی نقش مهمی ایفا می ...
      • تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۵۵
      • نویسنده: انارصاحبی