مطالب مرتبط با موضوع:
داشت
  • مبارزه بیولوژیک با عصاره گیاه آنغوزه جهت مبارزه با کرم گلوگاه انار و هم چنین حفض شکار گران مفیدی چون بالتوری ها و کفشدوزکها.باغداران عزیز توجه ...
   • تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۱۴
   • نویسنده: انارصاحبی
  • حذف شاخه های زیرین درخت انار به جهت تهویه هوا و هدایت میوه به قسمت زیرین درخت انار و جلوگیری از ایجاد قارچ و با حفظ فاصله از زمین جهت جلوگیری از ...
   • تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۱۳
   • نویسنده: انارصاحبی
  • رعایت بهداشت باغ وهم چنین هرس به موقع درختان میتواند بطور خودکار انجام پذیرد.محلولپاشی روغن ولک با قارچکش قبل از متورم شدن جوانه ها در راستای ...
   • تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۰۹
   • نویسنده: انارصاحبی
  • در موقع حذف کامل یک شاخه صرفنظر از قطر آن باید دقت شود که برشی که برای هرس داده می شود در پائینترین قسمت شاخه ای که قرار است حذف گردد و به موازات ...
   • تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۲۱
   • نویسنده: انارصاحبی
  • در هنگام هرس بعضی از مواقع شاخه ها درخت بصورت نافرم و چسبیده هم رشد میکنند . این شاخه های به مرور زمان به هم آسیب میرسانند.
   • تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۵۳
   • نویسنده: انارصاحبی
  • با سلام وعرض ادب محضر شما بزرگواران. اساتید محترم دانشگاه. مسوولین محترم وزارتی. کارشناسان ارجمند وباغداران عزیز. تصاویر را که مشاهده می‌کنید ...
   • تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۲۲:۳۶
   • نویسنده: انارصاحبی
  • حال که تصویر روشنی از اسکلت نهایی درختان در ذهن دارید زمان آن رسیده قیچی یا اره باغبانی را به دست گرفته و نسبت به هرس و تریت اولیه نهالهای کاشته ...
   • تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰:۲۱
   • نویسنده: انارصاحبی
  • شاخه های اضافی میباید از قسمت انتهایی و از محل اتصال به طوقه ریشه حذف شود از اینرو ابتدا خاک اطراف درخت را کنار زده و محیط طوقه درخت را تمیز ...
   • تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۲۳:۰۵
   • نویسنده: انارصاحبی
  • در شمال کشور به علت وجود رطوبت زیادتر ناشی از بارندگی، تنوع علف­های هرز بیشتر است و هم رشد آنها سریع تر است. علف های هرز میزان قابل توجهی از ...
   • تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۲۲:۴۹
   • نویسنده: انارصاحبی
  • دلایل ریختن گلهای درخت انار متعدد است. در اینجا به اختصار آنها را توضیح میدهیم. گرده افشانی: برای این که به علل ریزش شکوفه های درخت پی ببرید ...
   • تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۲۲:۵۷
   • نویسنده: انارصاحبی