مطالب مرتبط با موضوع:
داشت
  • ::مشخصات مقاله:: عنوان: عامل بیماری اسکب انار در ،Elsinoë punicae شناسایی ریخت شناختی و مولکولی استان های مازندران و گلستان ۱- حجت اله ربانی نسب ...
   • تاریخ انتشار: ۲ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۵۱
   • نویسنده: انارصاحبی
  • ممکن است انار به عنوان یک محصول جایگزین برای مرکبات در مناطق شمالی باشد. مازندران مهد انار دنیاست!!! در زیر با هفت دلیل به شما نشان می دهیم که ...
   • تاریخ انتشار: ۲ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۱۰
   • نویسنده: انارصاحبی
  • محلول پاشی انار در نهالستان شرکت انار صاحبی. ضرورت تغذیه و محلول پاشی درختان انار بعد از برداشت میوه با فروت ست محلول پاشی برگی برای باروری در ...
   • تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۲۸
   • نویسنده: انارصاحبی
  • آبیاری نهال انار در شرکت انار صاحبی. نهال انار قندهار   نهال انار واند رفول   نهال انار فرشته قرمز   نهال انار ملس ممتاز   ...
   • تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۲۳
   • نویسنده: انارصاحبی
  • فیلم و عکس های تکپایه نمودن درخت انار که بهترین موقع آن در نهالستان در دوره نو نهالی می باشد. نهالستان شرکت تعاونی گل انار صاحبی      
   • تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۵۳
   • نویسنده: انارصاحبی
  • تربیت درخت انار به صورت تک پایه-مهندس خادم پیر   فیم آموزشی هرس سبز درخت انار   فیلم آموزشی هرس زمستانه    
   • تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۵۵
   • نویسنده: انارصاحبی
  • آب مایع حیاط است. اما آب زیادی فضای باغ شما، باعث مشکلات قابل توجهی می شود. به عنوان مثال، آب مازاد باعث پوسیدگی ریشه و باعث می شود بیماریهای ...
   • تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۴۴
   • نویسنده: انارصاحبی
  • کاشت – داشت – برداشت  
   • تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۰۱
   • نویسنده: انارصاحبی
  • عموما یکی از اشتباهات رایج در پرورش انار؛ خشنود بودن از باروری در یکی دو سال اول انتقال نهال ها می باشد؛ اما این تولید میوه در شاخه های سالجاری ...
   • تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۴۶
   • نویسنده: انارصاحبی
  • ۱-رقم مناسب؛ مثلا رقم ملس ساوه و برخی ارقام خارجی به تک پایه بودن پاسخ مناسبی می دهند اما ارقام ملس یزدی، رباب و شیشه کپ با تک پایه شدن آسیب ...
   • تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۲۴
   • نویسنده: انارصاحبی