مطالب مرتبط با موضوع:
داشت
  • آبیاری زیادی باعث ریزش گل و کاهش گلدهی میگردد. قطع آبیاری در مدت نسبتا طولانی گلدهی انار، باعث تشنگی درخت و با اولین آبیاری بعد از قطع طولانی ...
   • تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۷:۱۵
   • نویسنده: انارصاحبی
  • درجه حرارت در طول دوره گلدهی می تواند تاثیر قابل توجهی بر فرآیندهای تولید مثل داشته باشد. اثرات دما بر جوانه زنی گرده درخت انار مستند شده است. در ...
   • تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
   • نویسنده: انارصاحبی
  • زنبور تریکو گراما  با ایجاد سوراخ وتخم ریزی در تخم پروانه های کرم  برگخوار انار  و گم به انار وکرم گلوگاه انار، زندگی فعال انگلی را سپری وپس از ...
   • تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۴۶
   • نویسنده: انارصاحبی
  • کمبود و زیادی بور در حد مسمومیت می تواند  برای انار مشکل ایجاد کند. کمبود بور علائم جزئی روی برگها و اندامهای هوایی انار ایجاد می کند. کوتاه شدن ...
   • تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۱۰
   • نویسنده: انارصاحبی
  • وقتی که برگ های درختان انار کامل تشکیل شده اند پروانه های کوچکی ظاهر می شود. تخم این آفت ها به زحمت با چشم دیده می شود پروانه ها تخم های خود را ...
   • تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۳
   • نویسنده: انارصاحبی
  • مشخصات کرم گلوگاه انار: کرمى به طول ۲۱ میلیمتر که در پشت بدن آن موهاى کم رنگى قابل مشاهده است. سه جفت پا در حلقه هاى سینه و پنج جفت پا در حلقه ...
   • تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۷
   • نویسنده: انارصاحبی
  • کاربرد تله های سطل آبی رنگ محتوی مخلوط آب و مایع ظرفشویی. تله ها را می توان هم زمان تشکیل گل درخت انار از رنگ آمیزی ظروف غذای یکبار مصرف ساده (نه ...
   • تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۲۶
   • نویسنده: انارصاحبی
  • گرچه درخت انار بسیار مقاوم به خشکسالی است، اما به خوبی به آبیاری پاسخ مثبت نشان می دهد. آبیاری مناسب و منظم بدون تنوع زیاد در منطقه ریشه و در ...
   • تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۴
   • نویسنده: انارصاحبی
  • فرمون کرم گلوگاه انار برای ردیابی حضور آفت در محیط و نیز بدست آوردن بهترین زمان مصرف سموم شیمیایی تعداد یک فرمون در هر هکتار و نیز برای شکار ...
   • تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۵۵
   • نویسنده: انارصاحبی
  • درخت انار در طول فصل رشد ۳-۴ مرحله و در هر نوبت دو نوع گل تولید می کنند.یک عدد گل هایی هستند که به میوه تبدیل می شوند و به گل ثمری یا گل مثمر ...
   • تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۹:۵۹
   • نویسنده: انارصاحبی