مطالب مرتبط با موضوع:
تغذیه
  • آبیاری زیادی باعث ریزش گل و کاهش گلدهی میگردد. قطع آبیاری در مدت نسبتا طولانی گلدهی انار، باعث تشنگی درخت و با اولین آبیاری بعد از قطع طولانی ...
   • تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۷:۱۵
   • نویسنده: انارصاحبی
  • کمبود و زیادی بور در حد مسمومیت می تواند  برای انار مشکل ایجاد کند. کمبود بور علائم جزئی روی برگها و اندامهای هوایی انار ایجاد می کند. کوتاه شدن ...
   • تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۱۰
   • نویسنده: انارصاحبی
  •   اگر درخت انار شما برگ های خود را از دست میدهد می تواند به علت ، علل طبیعی و غیر قابل آسیب، مانند افتادن برگ درختان باشد. برگ های درخت انار ...
   • تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۱۹
   • نویسنده: انارصاحبی
  • چگونه می توان تولید میوه درخت انار رابیشتر کرد؟ چگونه می توان درخت انار را بارور کرد؟ هر ساله ،بسیاری از افراد سوالاتی در خصوص درختان  انار ...
   • تاریخ انتشار: ۱۰ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۴۳
   • نویسنده: انارصاحبی
  • درخت انار زیاد به تغذیه کودی نیاز ندارد. مقدار کود سالانه باید از اواخر زمستان تا در اواخر تابستان در فصل رشد درخت تقسیم شود. بهترین زمان برای ...
   • تاریخ انتشار: ۹ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۱۱
   • نویسنده: انارصاحبی
  • درخت انار نیاز به نیتروژن برای رشد بهتر و مناسب تر دارد. زیرا نیتروژن باعث افزایش شاخه و برگ و رشد درخت می شود. در شروع فصل بهار شما می توانید از ...
   • تاریخ انتشار: ۶ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۴۴
   • نویسنده: انارصاحبی
  • محلول پاشی انار در نهالستان شرکت انار صاحبی. ضرورت تغذیه و محلول پاشی درختان انار بعد از برداشت میوه با فروت ست محلول پاشی برگی برای باروری در ...
   • تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۲۸
   • نویسنده: انارصاحبی
  • رعایت بهداشت باغ وهم چنین هرس به موقع درختان میتواند بطور خودکار انجام پذیرد.محلولپاشی روغن ولک با قارچکش قبل از متورم شدن جوانه ها در راستای ...
   • تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۰۹
   • نویسنده: انارصاحبی
  • تولید انار رقم واندرفول Wonderful در فلسطین اشغالی با استفاده از روش تربیت روسیمی T ( T- trellis )  درختان بالغ انار در تراکم بالای ۱۶۶۶ تا ۱۲۵۶ ...
   • تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۸:۳۰
   • نویسنده: انارصاحبی
  • کود دامی تازه و نپوسیده می تواند مشکلاتی برای رشد و نمو گیاهان زراعی و باغی بوجود اورند. کود دامی تازه در حین پوسیدن در خاک گاز سمی امونیاک تولید ...
   • تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۴۹
   • نویسنده: انارصاحبی