مطالب مرتبط با موضوع:
انار در سخن بزرگان
    • در قرآن مجید سه جا از رمان (انار) نام برده است. در سوره انعام/۱۴۱ درباره میوه این درختان توصیه مهمی شده است. در آن ذکر شده: چون ثمر آوردند از ...
      • تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۹:۰۴
      • نویسنده: انارصاحبی