مطالب مرتبط با موضوع:
آموزشهای کاربردی
  • کمبود عنصر کلسیم (Ca) در برگ انار: نقش عنصر کلسیم: این عنصر در پایداری سلولی، توسعه سلول فرآیند داخلی و پایداری غشا های سلولی، تعادل کاتیون و ...
   • تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۲۹
   • نویسنده: انارصاحبی
  • کمبود عنصر پتاسیم (K) در برگ انار: نقش عنصر پتاسیم: افزایش مقاوت گیاه در برابر کم آبی، و خطر،کنترل شدت نور و افزایش عمل فتوسنتز، سرمازدگی و آفات ...
   • تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۹:۱۷
   • نویسنده: انارصاحبی
  • کمبود عنصر فسفر (P) در برگ انار: نقش عنصر فسفر: این عنصر در تلقیح گل ها و رشد ریشه، انتقال انرژی و همچنین تنظیم خواص ژنتیکی گیاه نقش دارد. علائم ...
   • تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۳۹
   • نویسنده: انارصاحبی
  • کمبود عنصر نیتروژن (N) در برگ انار: نقش عنصر نیتروژن: این عنصر برای تولید اسید های آمینه و پروتئین لازم است و مهمترین عامل رشد محصوب می شود. ...
   • تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۹:۲۲
   • نویسنده: انارصاحبی
  • درختان انار در طول فصل ۳ تا ۴ مرحله گل می دهند. گلهای نر و ماده انار بر روی درخت ظاهر می شوند و شکوفه ها با هم در یک شاخه قرار می گیرند. گلهای ...
   • تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۲۳
   • نویسنده: انارصاحبی
  •     درخت انار در پنج قاره کشت می شود. به ویژه به دلیل آن که سودآور است، می تواند در مناطق خشک و کم آب هم رشد کند و خواص سودمندی برای ...
   • تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۲۶
   • نویسنده: انارصاحبی
  • آبیاری زیادی باعث ریزش گل و کاهش گلدهی میگردد. قطع آبیاری در مدت نسبتا طولانی گلدهی انار، باعث تشنگی درخت و با اولین آبیاری بعد از قطع طولانی ...
   • تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۷:۱۵
   • نویسنده: انارصاحبی
  • شمال ایران، تنها رویشگاه طبیعی انار دنیا وضعیت خودرو بودن انار در شمال طوری است که اگر مدتی مکانی بلا استفاده بماند قطعا در آن رویش انار خواهیم ...
   • تاریخ انتشار: ۱۵ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۵۲
   • نویسنده: انارصاحبی
  • درجه حرارت در طول دوره گلدهی می تواند تاثیر قابل توجهی بر فرآیندهای تولید مثل داشته باشد. اثرات دما بر جوانه زنی گرده درخت انار مستند شده است. در ...
   • تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
   • نویسنده: انارصاحبی
  • زنبور تریکو گراما  با ایجاد سوراخ وتخم ریزی در تخم پروانه های کرم  برگخوار انار  و گم به انار وکرم گلوگاه انار، زندگی فعال انگلی را سپری وپس از ...
   • تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۴۶
   • نویسنده: انارصاحبی