مطالب مرتبط با موضوع:
آفات و بیماری ها
  • دلایل ریختن گلهای درخت انار متعدد است. در اینجا به اختصار آنها را توضیح میدهیم. گرده افشانی: برای این که به علل ریزش شکوفه های درخت پی ببرید ...
   • تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۲۲:۵۷
   • نویسنده: انارصاحبی
  • زمانى که مرکبات کالیفرنیا آفت زده شده و این صنعت در خطر نابودى بود. کشاورزان کالیفرنیایى براى مهار آفات از استرالیا حشره ای وارد کردند .. حشره ای ...
   • تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۰۶
   • نویسنده: انارصاحبی
  • ترکیدگی میوه در ارقام مختلف بسیار متغیر و تابع شرایط رشد پوست میوه است. در شرایط شوری خاک و رژیم تشنگی،میزان ترکیدگی میوه افزایش می یابد. محلول ...
   • تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۲۵
   • نویسنده: انارصاحبی
  • یکی از حشرات بسیارمفیددیگر که در عین مفیدبودن بسیار زیبا نیز هست کفشدوزک میباشد. کفشدوزکها انواع مختلفی دارند که از بین انها کفشدوزک ۷نقطه ...
   • تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۵ ساعت ۲۱:۵۶
   • نویسنده: انارصاحبی
  • در حال حاضر شپشکهای انار از اهمیت اقتصادی برخوردار نیست و اطلاعات کافی نیز از بیولوژی آنها در اختیار نمیباشد. در اینجا تنها به معرفی چند نمونه از ...
   • تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۲۱:۴۳
   • نویسنده: انارصاحبی
  • لاروهای کرم سفید ریشه با تغذیه از ریشه درختان انار موجب خشک شدن درختان جوان و ضعف درختان مسن میشوند. حشره کامل این لارو سوسکی است نسبتا بزرک به ...
   • تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۸:۲۰
   • نویسنده: انارصاحبی
  • بیماریهای انار اغلب توسط طیفی از قارچ ها و باکتری ها بوجود می آیند، و باعث هدر رفت سرمایه ، کم شدن ارزش تغذیه ایی و تلفات پس از برداشت در یک ...
   • تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۲۰
   • نویسنده: انارصاحبی
  • کرم به بنام علمی Euzophera bigellaروی انار در محلهایی که به عللی از قبیل شکستگی و هرس، پوسته تنه یا شاخه درخت زخمی شود، تخمگذاری میکند و لارو از ...
   • تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۵۶
   • نویسنده: انارصاحبی
  • پروانه‌ها متعلق به راسته پولک بالان از رده حشرات هستند. دارای خرطوم هستند، بالها پرده‌دار و پولک‌دار است. لارو قطعات دهانی خورد کننده دارد. در ...
   • تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۰۰
   • نویسنده: انارصاحبی
  • متوقف ماندن پوسیدگی قارچی میوه انار بعد از پاشش آهک با دز  مصرفی ۱۵ کیلو  در ۱۰۰۰ لیتر آب و لکه های  قارچ همراه با تکامل میوه ، رشد کرده و آسیب ...
   • تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۲۶
   • نویسنده: انارصاحبی