ساخت محلول بردوفیکس

بروزرسانی شده در: ۱۷ آبان ۱۳۹۵ - ۱۹:۲۷

محلول بردو عبارتست از کات کبودی که به وسیله آهک خنثی شده باشد

  • باید توجه داشت ترکیب بردو باید به اندازه مصرف روزانه تهیه شده و از مصرف آن در روزهای بعد خودداری شود.
  • جهت مصرف در زمستان چون درختان فاقد برگ می باشند با دز ۵ تا ۱۰ در هزار قابل تغییر می باشد یعنی اگر آلودگی به قارچ کم بود ۵در هزار واگر آلودگی زیاد بود تا ۱۰در هزار قا بل مصرف است.
  • جهت مصرف در زمانی که درختان برگ دارند  با دز ۲تا۵ در هزار قابل تغییر میباشد یعنی اگر آلودگی به قارچ کم بود با دوز ۲در هزار واگر آلودگی به قارچ زیاد بود تا ۵در هزار قابل مصرف است.

مثا ل:

ساخت بردوفیکس ۱۰در هزار چگونه است؟

مرحله اول: ۱۰ کیلو سولفات مس و ۱۰ کیلو آهک ، توزین و آماده می کنیم.

مرحله دوم:سولفات مس را با آب ولرم حل می کنیم(۱۰ کیلو سولفات مس  را می توانیم در ۵ مرتبه ی  ۲ کیلویی  با آب ۱۰ لیتری حل کرد)

مرحله سوم: آهک را با آب حل می کنیم(۱۰ کیلو آهک  را می توانیم در ۵ مرتبه ی  ۲ کیلویی  با آب ۱۰ لیتری حل کرد)

آب آهک   را می توان با پارچه توری صاف کرد تا دانه های درشت حل نشده از شیره آهک جدا شود.bordo-fix-6

مرحله چهارم : اضافه کردن محلولهای آماده شده  آهک و سولفات مس به مخزن اصلی

باید به این نکته توجه داشت اول محلول  آهک باید اضافه کرد بعد محلول مس کم کم به آن اضافه شود در غیر این صورت محلول به صورت لخته ای می شود (مثل شیر ترش می برد)

سپس آنقدر به آن آب اضافه می کنیم تا حجم آن به ۱۰۰۰لیتر برسد .

حتما سمپاش مجهز به همزن خوب باشد تا از ته نشین شدن محلول جلوگیری شود در غیر این صورت هر چند دقیقه محلول را با بیل یا چوب هم بزنید تا ته نگیرد.

هنگام پاشش بر دوفیکس به تنه وشاخه درخت اگر بعد از فصل خزان می باشد حتما بر گهای روی زمین ریخته را هم به قارچ کشش آغشته نمایید چون قارچ از طریق خاک آلوده به درخت انتقال پیدا میکند.