ﺗﺎﺛﯿﺮ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل اﻧﺎر- دکتر ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻨﺎس

بروزرسانی شده در: ۲۳ فروردین ۱۳۹۹ - ۷:۵۸

عنوان مقاله: ﺗﺎﺛﯿﺮ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل اﻧﺎر

ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ :دکترﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻨﺎس

فرمت مقاله : پی دی اف

تعداد صفحات : 10صفحه

اندازه فایل : 3.12 MB

برای دانلود فایل بر روی لینک زیر کلیک کنید:

انار و کرونا