گلدهی و گرده افشانی درختان انار

بروزرسانی شده در: ۲۴ دی ۱۳۹۵ - ۵:۰۴

درختان انار در طول فصل ۳ تا ۴ بار گل می دهند. گلهای سری اول از اواخر فروردین به تعداد خیلی زیاد ظاهر میشود. علاوه برگلهای غیر مثمر تعداد زیادی از گلهای ثمری نیز ریزش میکنند.  این ریزشها عادی است. کنترل شته انار و اجتناب از آبیاری در زمان گل میتواند از ریزش بیش از اندازه گل انار جلوگیری نماید. گلهای سری دوم و سوم وچهارم به ترتیب در اواخر خرداد و اوایل شهریور و اوایل تیرماه ظاهر میشوند. انارهای حاصل از گلهای سوم و چهارم کوچک و نامرغوب می باشندو بهتر است که تنک شوند.

در حقیقت زودگلدهی در انار یک مزیت محسوب می شود.
میوه انار نوعی سته است. ظهور گل و تولید میوه در انار از سال های اولیه و حتی در خزانه شروع می شود، اما تولید میوه قابل ذکر از سال چهارم شروع و در سنین ۱۵ تا ۲۰ سالگی به تولید عادی می رسد. درخت انار سال آوری ندارد و در صورت تغذیه مناسب و فراهم بودن شرایط محیطی مناسب ، هرسال محصول می دهد.
گل های انار  درشت و به رنگ قرمز مایل به نارنجی می باشند. این گل ها شهد تولید کرده و حشرات را به سمت خود جذب می کنند. گل در کامل (دوجنسه) بوده و به سه گروه تقسیم می شوند:

گروه اول گل های بارور (Fruitful) می باشند که بزرگتر بوده، خامه و پرچم بلند دارند. بساک و کلاله در این گروه هم اندازه هستند. حدود ۵ درصد از این گل ها تبدیل به میوه شده و بقیه آن ها ریزش می کنند.

گروه دوم گل های نازا یا علفی (Barren) هستند که نسبت به گروه اول اندازه کوچکتر و خامه و پرچه کوتاهتری دارند، ضمن اینکه در این گروه کلاله گل در زیر بساک قرار می گیرد. این گل ها معمولا ریزش می کنند.

گروه سوم گل های حد واسط (Intermediate) نامیده می شوند. این گروه خصوصیاتی بین دو گروه قبل را دارند در برخی مواقع به میوه تبدیل می شوند ولی این میوه ها معمولا بد شکل بوده و به ندرت می رسند.

گل های انار از سن ۳ تا ۴ سالگی درخت به بعد به صورت انتهایی بر روی شاخه ها و یا اسپور هایی به طول ۱ تا ۲۰ سانتیمتر ظاهر می شوند. روی هر شاخه بارده انار ممکن است از یک تا چند گل تشکیل شود که یکی از آنها انتهایی و بقیه جانبی هستند.

کاسبرگ انار قرمز و ضخیم است که بعد از تشکیل میوه ریزش نکرده و تاج میوه را تشکیل می دهد. تعداد کاسبرگ و گلبرگ های قرمز در انار ۴ تا ۸ عدد بوده و خامه (مادگی) گل قرمز مایل به زرد است.

برخی گیاه شناسان گل های انار را خودگشن و برخی دیگر آن ها را دگرگشن می دانند. در هر صورت این گل ها به خاطر ظاهر جذاب و نیز تولید شهد، حشرات زیادی از جمله زنبور عسل را به خود جذب می کنند. انجام گرده افشانی برای تولید میوه در انار ضروری است و این کار هم توسط حشرات و باد صورت می گیرد.


گل انار روی اسپورهای کوچک به صورت منفرد یا چند تا یی تولید میشود. اسپورها دارای رشد بطئی بوده و برای سه تا چهار سال قدرت تولید میوه در آنها وجود دارد. اسپورهای میوه دهنده اکثراً در قسمت بیرونی درخت تشکیل میشوند.