کنترل جلبکهای سبز تنه درخت انار

بروزرسانی شده در: ۲۲ بهمن ۱۳۹۵ - ۴:۰۳

جلبک:

جلبکها موجودات گیاه مانند آبی می‌گویند. هر جا که اندکی خیس و یا مرطوب باشد و اثر نرسیدن نور بدون گل یافت می‌شوندو باغهایی که رطوبت زمین زیادباشد این جلبکها به چشم میخورند.که باعث خفه گی درخت انار می شوند.

روش مبارزه

بهترین  و کامل ترین  روش، مکانیکی است با برسهای پلاستیکی(فرش شور) یا  سیمی می توان جلبکهای سبز درخت انار را ازبین برد. برای درختان جوان چون پوست نرم دارند بهتر است از برس پلاستیکی استفاده شود تا آسیبی به درخت نرسد و برای درختان بالغ می توان از برسهای سیمی بکاربرد باز هم باید دقت لازم را انجام داد تا آسیبی به پوست درخت نرسانیم.

بعد از تمیز کردن حتما از قارچهای مسی بصورت محلول پاشی بر روی تنه درخت انجام گیرد.

فواید مبارزه

  1.  بر طرف شدن جلبکهای سبز درخت انار میشود.
  2.  تنفس درخت از راه تنه بهتر میشود.
  3. از بین بردن پاتوژن قارچی، شپشکها ،کنه ها، لاروها و کرمهای موجود در تنه که درحال زمستان گذرانی هستند.