کرم برگخوار درخت انار

بروزرسانی شده در: ۲۲ آبان ۱۴۰۲ - ۵:۲۹

اواسط اردیبهشت ماه وقتی که برگ های درختان انار کامل تشکیل شده اند پروانه های کوچکی ظاهر می شود. تخم این آفت ها به زحمت با چشم دیده می شود پروانه ها تخم های خود را به صورت انفرادی روی جوانه ها می گذارند.از این تخم ها بسته به درجه حرارت پس از یک هفته تا ده روز لارو ها یا کرمینه هایی که اندازه آنها به حدود ۲ میلی متر می رسد خارج می شوند.لاروهای نوزاد واردجوانه های برگ انار شده و با تنیدن تارهایی به شکل تار عنکبوت و در هم فشردن برگ ها و با تغذیه از جوانه های برگ انار کم کم رشد کرده و در نهایت به حدود یک سانتی متر می رسد .آفت در فصل زمستان به صورت شفیره است و بیشتر در زیر پوست درختچه ها قرار می گیرد .

وقتی که برگ های درختان انار کامل تشکیل شده اند پروانه های کوچکی ظاهر می شود. تخم این آفت ها به زحمت با چشم دیده می شود پروانه ها تخم های خود را به صورت انفرادی روی جوانه ها می گذارند.از این تخم ها بسته به درجه حرارت پس از یک هفته تا ده روز لارو ها یا کرمینه هایی که اندازه آنها به حدود ۲ میلی متر می رسد خارج می شوند.لاروهای نوزاد واردجوانه های برگ انار شده و با تنیدن تارهایی به شکل تار عنکبوت و در هم فشردن برگ ها و با تغذیه از جوانه های برگ انار کم کم رشد کرده و در نهایت به حدود یک سانتی متر می رسد .آفت در فصل زمستان به صورت شفیره است و بیشتر در زیر پوست درختچه ها قرار می گیرد.

فیلم آموزشی:

مطالب مرتبط:

مدیریت کنترل آفت مگس مدیترانه cratitis capitata

سیکل زندگی کرم گلوگاه انار

کنترل سوسک گرده خوار درخت انار با استفاده از تله سطل آبی

نصب تله فرمونی جهت رصد و کنترل پیک پرواز پروانه کرم گلو گاه در باغ انار – گنبد کاووس باغ شخصی دکتر میرزنده دل

آهک برای کنترل آفت و بیماری باغات انار!!!

آیا محلول پاشی در زمان تشکیل گل و گرده افشانی درخت انار می تواند به حشرات مفید آسیب برساند؟