کاسبی حلال با خرید و فروش میوه انار

بروزرسانی شده در: ۳۰ مهر ۱۳۹۵ - ۴:۰۴

امام صادق علیه السلام نبرد کردن با شمشیر را آسان تر از طلب مال حلال دانسته اند.

امام صادق علیه السلام به غلامش «مصادف در زمانی که وی به مصر برای تجارت رفته بود» و از هر دینار، یک دینار سود کرده بود، بعد از نپذیرفتن سود تجارت، فرمود: اى مصادف! نبرد با شمشیر آسان تر از طلب مال حلال است.