کارآمد ترین روش آبیاری درختان انار

بروزرسانی شده در: ۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۵

آب موجود برای کشاورزی روز به روز به دلیل افزایش جمعیت، صنعتی شدن و بارندگی های کم در حال کاهش است.

استفاده از فناوری های آبیاری مدرن مانند آبیاری قطره ای برای باغ انار ضروری است.

آبیاری قطره ای به معنی تامین مقدار مورد نیاز آب به طور مستقیم به منطقه ریشه درختان انار از طریق یک شبکه لوله های کوچک است که به نام آبیاری میکرو هم بیان می شود.

این کارآمد ترین روش آبیاری درختان انار است.

با کمک سیستم آبیاری قطره ای به  راحتی کود مایع را می توان به ریشه درخت برسانید.

مزایای آبیاری قطره ای:

۱.صرف جویی در آب حدود ۳۰تا ۶۰ درصد نسبت به آبیاری غرقابی.

۲.افزایش عملکرد محصول ۳۰ تا ۳۵درصد.

۳.بهره بری استفاده از کود را تا ۳۰ درصد افزایش می دهد.

۴.کاهش رشد علف های هرز.

۵.صرفه جویی در هزینه سوخت.

۶.در سیستم آبیاری قطره ای نیاز نیست که سطح باغ هموار باشد.

۷.به آسانی رطوبت به ریشه می رسد.

۸.تامین نیاز آبی اختیاری است و می توان از هر نازلی استفاده کرد.

۹.کمک به کاهش فرسایش خاک.