پوسیدگی طوقه انار – Pomegranate Crown

بروزرسانی شده در: ۲۳ فروردین ۱۳۹۸ - ۷:۱۳

قارچ عامل این بیماری می تواند درختان مختلف را در سنین مختلف مبتلا نماید انتقال این قارچ خاکزاد از طریق خاک و آب آلوده و همچنین نهال آلوده صورت می گیرد . این قارچ بسیار آب دوست است و با فراهم نمودن آب آزاد در خاکهای سنگین و با زهکش نا مناسب به سرعت تکثیر می یابد. بنابراین بهترین روش مبارزه با این بیماری رعایت موارد پیشگیری به صورت ذیل می باشد .

مبارزه:

برای جلوگیری از بروز پوسیدگی طوقه انار اقدامات زیر مؤثر می باشد:

۱ـ در شمال کشور در زمینهایی که آب سطحی بالا است باید زهکشهایی اصولی اجراء گردد تا بتوان رطوبت باغ انار را پایین نگه داشت.

۲- آبیاری درخت های انار باید به اندازه نیاز و به موقع انجام شود. به طوری که باعث تغییر در فیزیولوژی طبیعی درخت نشده و منجر به طولانی شدن زمان رشد گیاه نگردد همچنین از مصرف زیاد کودهای ازته باید خودداری گردد.

۳ـ از خاک ریزی در پای طوقه درختان خصوصا درختان بیمار بطور جد باید خودداری کرد و در صورت اجبار می توان از شن استفاده کرد.شن بدلیل نفوذ پذیری بالا، باعث جلوگیری قارچهای خاکزی به طوقه انار می شوند.

۴ـ اگر از کشت دوم مانند سبزی ، صیفی و جالیز در باغهای انار استفاده می کنید حتی الامکان آبیاری در این باغها تابع زراعت دوم نشود چون باعث تغییرات فیزیولوژیکی در درخت می گردد و یا پوسیدگی طوقه در اثر Phytophothra را تشدید می کند( با رعایت حداقل فاصله).

راه های پیشگیری و کنترل بیماری پوسیدگی طوقه انار- Pomegranate Crown :

استفاده از بردوفیکس به شرح زیر:

– ضدعفونی ابزار هرس با بردوفیکس رقیق نشده

– تراشیدن بافت های آلوده و سوزاندن آن ها و رنگ کردن بافت سالم گیاه با بردوفیکس رقیق نشده

– فروبردن ریشه نهال ها در محلول بردوفیکس با نسبت ١۰ در هزار

آبیاری درختان با بردوفکیس ١۰ در هزار

محلول پاشی کل گیاه با بردوفیکس ۵ در هزار

 

اصول صحیح زهکشی باغ انار