پوسیدگی طوقه انار – Pomegranate Crown
بروزرسانی شده در: ۲۸ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۴۲
 • قارچ عامل این بیماری می تواند درختان مختلف را در سنین مختلف مبتلا نماید انتقال این قارچ خاکزاد از طریق خاک و آب آلوده و همچنین نهال آلوده صورت می گیرد . این قارچ بسیار آب دوست است و با فراهم نمودن آب آزاد در خاکهای سنگین و با زهکش نا مناسب به سرعت تکثیر می یابد. بنابراین بهترین روش مبارزه با این بیماری رعایت موارد پیشگیری به صورت ذیل می باشد .

  مبارزه:

  برای جلوگیری از بروز پوسیدگی طوقه انار اقدامات زیر مؤثر می باشد:

  ۱ـ در شمال کشور در زمینهایی که آب سطحی بالا است باید زهکشهایی اصولی اجراء گردد تا بتوان رطوبت باغ انار را پایین نگه داشت.

  ۲- آبیاری درخت های انار باید به اندازه نیاز و به موقع انجام شود. به طوری که باعث تغییر در فیزیولوژی طبیعی درخت نشده و منجر به طولانی شدن زمان رشد گیاه نگردد همچنین از مصرف زیاد کودهای ازته باید خودداری گردد.

  ۳ـ از خاک ریزی در پای طوقه درختان خصوصا درختان بیمار بطور جد باید خودداری کرد و در صورت اجبار می توان از شن استفاده کرد.شن بدلیل نفوذ پذیری بالا، باعث جلوگیری قارچهای خاکزی به طوقه انار می شوند.

  ۴ـ از کشت دوم مانند سبزی ، صیفی و جالیز در باغهای انار حتی الامکان باید خودداری شود چرا که معمولاً  آبیاری در این باغها تابع زراعت دوم شده و باعث تغییرات فیزیولوژیکی در درخت می گردد و یا پوسیدگی طوقه در اثر Phytophothra را تشدید می کند.

  اصول صحیح زهکشی باغ انار