هرس پاجوش و تنه جوش درخت انار

بروزرسانی شده در: ۲۰ آذر ۱۳۹۵ - ۱۷:۰۲

پاجوش(rootstock): هرگونه رشد رویشی که از ریشه گیاه ( درخت ، درختچه و …) حاصل می شود را پاجوش می گویند.

تولید پاجوش فراوان از ویژگیهای این درخت است. پاجوش ها و تنه جوشها از اجزاء هستند که باید بطور مستمر از درخت حذف شوند. در سه تا چهار سال پس از هرس اولیه باید با مراقبت مستمر نسبت به حذف آنها اقدام کنید، پاجوشها ممکن است در سالیان اولیه در طی یک دوره رشد چند بار بر روی درخت رویش کنند. شما نیز میباید بطور مستمر آنها را حذف کنید مسامحه در این مورد بر رشد اسکلت اولیه اثر منفی داشته، فرم و اسکلت درخت را بر هم میزند. همراه با بلوغ درخت از سال ششم به بعد رویش پاجوشها کمتر شده و در نهایت قطع میگردد. تنه اصلی درخت تا ارتفاع حدود ۷۰ سانتیمتری باید از هر گونه تنه جوش پاک شود تا هیچ انشعاب جدیدی پائینتر از محل سه شاخه اصلی درخت رویش نکند.
رشد بیش از اندازه پاجوش و تنه جوش منجر به ازدحام بیش از اندازه درخت و نافرم شدن آن  می شود  اینگونه درختان زیبایی مناسبی نداشته و عمر کمی خواهند داشت و علاوه بر این ، اینگونه درختان بیشتر مستعد امراض و بیماری خواهند بود .
نحوه کنترل : معمولا این شاخه ها بایستی از ته حذف شوند اگر این شاخه ها کوتاه شوند امکان تشدید رشد رویشی و ازدحام آنها وجود خواهد داشت  البته هرس شدید هم گاهی می تواند رشد پاجوش ها و یقه جوش ها را تشدید کند.


در قطع کردن این شاخه ها از ابزارآلات هرس تیز استفاده کنید و حتی المقدور هنگام هرس درخت جدید تیغه های قیچی را در وایتکس (یک قسمت وایتکس تجاری و نه قسمت آب ) یا  الکل ۷۰ درصد ضدعفونی کنید .
در پا جوش ها برای اطمینان از حذف کامل بهتر است اطراف پاجوش بدقت از خاک خالی شود ( بدون صدمه به سایر نقاط ریشه درخت ) و از منشاء ( محل اتصال پاجوش به ریشه درخت ) قطع گردد . وقتی پاجوش و یقه جوش کوچک است بهتر است حذف شود و گرنه از بین بردن آنها بعدا مشکل می شود .
تکنیک های دیگر برای مقابله با پاجوش ها :
۱-   یک لایه ضخیم مالچ پس از حذف پاجوش ها می تواند مانع رشد مجدد آنها گردد.
درختان با ریشه کم عمق تمایل بیشتری به تولید پاجوش دارند.
۲- برخی هورمونهای گیاهی مثل نفتالین استیک اسید ( NAA )  و علف کش های گلایفوسیت هم می توانند مانع رشد پاجوش ها شوند . البته استفاده از این مواد شیمیایی معمولا چندان توصیه نمی شود چون امکان خشکاندن درخت در اثر استفاده خارج از دز مجاز وجود دارد. همچنین با توجه به اینکه بکار گیری سموم موجبات آلودگی های زیست محیطی می گردد لذا مبارزه مکانیکی توصیه می شود.