هرس سبز درخت انار برای تهویه هوا-دکتر میرزنده دل

بروزرسانی شده در: ۱۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۴:۳۸

امروز ۸ خرداد ماه ۹۷ باغ دکتر باقری – کارشناسی دکتر میرزنده دل

حذف شاخه های زیرین درخت انار به جهت تهویه هوا و هدایت میوه به قسمت زیرین درخت انار و جلوگیری از ایجاد قارچ و با حفظ فاصله از زمین جهت جلوگیری از آفتاب زدگی.

دوستان توجه داشته باشند تهویه هوا در همه باغات و بخصوص باغات انار ضروری است.

هرس سبز باعث می شود که بخشی از شاخ و برگهای درخت حذف گردد و این کار تهویه آن را سرعت می بخشد. با حذف برگهایی که مانع از رسیدن نور خورشید به درون درخت می شدند ، درخت نور بیشتری دریافت کرده و فعالیت های آن تسریع می شود. هرس تابستانه نسبت به هرس زمستانه اصولا سبک تر و خفیف تر انجام می شود.