نکات مهم و کلیدی در هرس درختان انار – سری یک

بروزرسانی شده در: ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۸:۲۳

در هنگام هرس بعضی از مواقع شاخه ها درخت بصورت نافرم  و چسبیده هم رشد میکنند . این شاخه های به مرور زمان به هم آسیب میرسانند.همانند شکل زیر.

در این حالت باید با فکر  عمل کرد و شاخه ای که بهترین موقعیت مکانی برای درخت را پیدا می کند را نگه میداریم و شاخه نافرم را حذف میکنیم. همانند شکل زیر.