نکات فنی قابل توجه در زمان برداشت انار بصورت دستی

بروزرسانی شده در: ۹ آبان ۱۳۹۵ - ۱۶:۳۱

روش صحیح چیدن میوه ها شامل:

بلند کردن میوه با یک حرکت پیچشی جزئی نه کشیدن آن به طرف پایین یا مستقیم، کشیدن به طرف پائین باعث می شود که بیشتر میوه ها بدون دم میوه جدا شوند و چیدن میوه مشکل تر گردد. چیدن صحیح مستلزم این است که هر مرحله به دقت انجام گیرد تا از ضربه زدن میوه ها جلوگیری شود.

میوه ها را با دست طوری بگیرید که علائم انگشت روی آن ایجاد نشود.با یک حرکت پیچشی ملایم میوه را از گیاه جدا نمایید. میوه را به آرامی در کیسه میو ه چینی یا ظرف قرارداده و آن را پرتاب نکنید.

میوه ها را با یک حرکت چرخشی ملایم از کیسه ی میو ه چینی یا سطل خالی کنید تا از به هم خوردن میوه ها جلوگیری شود. چیدن و جابجا کردن صحیح از کنده شدن دم میوه، سوراخ شدن پوست و سائیدگی که گاهی می توانند یک میوه خوب را خراب کنند، جلوگیری خواهد نمود.