نصب کارت زرد جلب کننده حشرات و رها سازی زنبور تریکوگراما در باغات انار شمال کشور

بروزرسانی شده در: ۱۱ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۶
  • اطلاع از وجود آفت و میزان جمعیت آفت و نوع آفات موجود
  • کنترل و پیشگیری از افزایش جمعیت آفات تازه وارد – با شکار حشرات بالغ، میزان تخم‌ریزی کاهش یافته و بالطبع جمعیت آفات کنترل میشود
  • کاهش استفاده یا عدم استفاده از سموم شیمیایی
  • مبارزه بیولوژیک با آفت کرم گلوگاه انار از طریق از زنبور تریکوگراما

 

توصیه مصرف:

در صورتی که هدف ردیابی آفت باشد، کارت زرد را در هر هکتار باغ انار  به تعداد حداقل ۳ عدد نصب نمایید. اگر هدف شکار انبوه باشد، لازم است برای هر درخت حداقل یک کارت زرد استفاده شود.

زنبور تریکو گراما با ایجاد سوراخ وتخم ریزی در تخم پروانه های کرم برگخوار انار و گم به انار وکرم گلوگاه انار، زندگی فعال انگلی را سپری وپس از طی مراحل لارو وشفیره به صورت حشره بالغ خارج شده و از خسارت آفات جلوگیری می کند.

تقویم رهاسازی زنبور تریکوگراما در باغات انار

چرخه زندگی کرم گلوگاه انار

مدیریت کنترل آفت مگس مدیترانه cratitis capitata