میان کشت (زراعت دوم ) در باغات انار جوان

بروزرسانی شده در: ۲۳ فروردین ۱۳۹۸ - ۷:۳۵

در باغ های جوان،سوال این است که چگونه می توان از فضای خالی بین ردیف های درختان استفاده بهینه کرد.

دوره نهالی درخت انار کوتاه است(سال اول تا سوم بهترین زمان برای میان کشت میباشد). از این رو ، میان کشت( زراعت دوم ) در سالهای اولیه گزینه مناسب برای کسب درآمد قبل از برگشت سرمایه اولیه می باشد.

برای انتخاب باید دقت لازم را انجام دهید و محصولی کشت کنید که مناسب باغتان باشد.

 

هنگام کشت رعایت فاصله از الزامات است و نهالهای کاشته شده با محصول در حال کشت حداقل یک متر فاصله داشته باشند تا به ریشه آسیب نرسد و مواد ریز مغذی درخت را جذب خود نکند . و سعی شود گیاهان کوتاه قد انتخاب کنید تا درخت در معرض سایه محصول کشت شده قرار نگیرد.( سایه بیش از حد محصول روی درخت جوان انار باعث می شود نور خورشید به آن نرسد و مانع رشد آن می شود).

بعضی از گیاهان آفات بیماری مثل شته ، شپشک ، کنه ، کرم سفید ریشه و… را تشدید می کند و انتخاب آنها برای میان کشت مناسب نیستند. و آبیاری در باغات نباید تابع زراعت شود و آبیاری بیش از حد ممکن است فعالیت بیماریهای قارچی را زیاد کند و باعث پوسیدگی ریشه، پوسیدگی طوقه ، نماتد و… درخت انار می شود .

سبریجات، صفی جات و جالیز ،بهترین انتخاب برای میان کش در باغات جوان انار میباشند که عمر یکساله دارند و کوتاه قد هستند.

با مدریت درست می توان در سالهای اولیه احداث باغ از طریق میان کشت( زراعت دوم ) ،درآمد خوبی کسب کرد و هزینه های اولیه باغ را جبران کرد.