مقایسه راندمان تولید میوه در ایران و کشورهای پیشرفته (تن در هکتار)

بروزرسانی شده در: ۶ آذر ۱۳۹۵ - ۱۵:۴۴
نوع میوه ایران تن در هکتار کشورهای پیشرفته تن در هکتار
سیب ۱۴ ۵۰
گردو ۳ ۴
گلابی ۱۰ ۴۷
پرتقال ۱۵ ۲۰
هلو ۱۱ ۶۰
خرما ۴٫۵ ۲۵
آلو ۸ ۲۰
انگور آبی ۱۳ ۲۰
بادام ۱٫۹ ۳
پسته ۱٫۲ ۴

دلایل کمی راندمان عملکرد در ایران :
۱) کمبود آب و سیستم های غلط آبیاری

۲)استفاده از ارقام محلی کم بازده در برخی از ارقام

۳) کاشت در اقلیم های نامناسب
۴) سیستم های سنتی احداث باغ و مدیریت با غات

۵) عدم توجه به مسئله کود دهی و حاصلخیزی خاک

۶) عدم مبارزه صحیح با آفات و بیماری ها

۷) کمبود ماشین آلات کشاورزی و ضعف در مکانیزاسیون.