مراحل تبدیل گل به میوه انار

بروزرسانی شده در: ۱۰ مرداد ۱۳۹۸ - ۱:۵۴

هدف اصلی گل تولید مثل فردی و گونه ای است.

کارکرد زیست شناختی گل، به هم رسانیدن یاخته زایشی نر ( اسپرم) و زایشی ماده (تخم) است.

این فرآیند با گرده افشانی توسط حشرات و باد آغاز و پس از لقاح به تشکیل میوه می انجامد.

در درخت انار، گرده افشانی بخش مهم تولید میوه است و عدم دانش کافی در مورد گرده سازی و گرده افشانی می توان به تولید محصول ضعیف یا نامرغوب منجر شود.

بعد باروری تخمک در اثر فرآیندی به نام گرده افشانی ، تخمدان شروع به رشد می کند ، گلبرگها می افتند و کلاله ها خشک و کوتاه می شوند و  تخمک درون دانه رشد می کند و سرانجام تخمدان ( در بیشترین موارد به همراه سایر قسمت گل ) ساختاری را طول دانه ها به وجود می آورد که میوه نامیده می شود.

درخت انار خود گرده افشان و دگر گرده افشان می باشد.

خود گرده افشانی: حالتی است که در آن گرده از پرچمهای موجود در گلهای یک درخت به کلاله های گل های همان درخت منتقل می شود.

دگر گرده افشانی: هنگامی اتفاق می افتد که گرده یک درخت به کلاله های درختان دیگر از همان جنس منتقل شود.

تشریح اندازه و مشخصات ساختمانی گل انار

انواع گل در درخت انار

گرده افشانی درخت انار توسط زنبور عسل

گلدهی و گرده افشانی درخت انار

درخت انار در طول فصل چندین مرحله گل می دهند

علت ریزش گل درخت انار

در زیر، شش مرحله از تشکیل گل تا تبدیل میوه اولیه ، رقم یوسف خانی را نشان می دهیم که حدود دو هفته مورد پاییش قرار گرفته اند :

کلیه گل و میوه از  یک درخت ، رقم یوسف خانی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ در شمال ایران ،باغ کلکسیون شرکت انار صاحبی در استان مازندران ، شهرستان ساری، روستای صاحبی نمونه برداری شده است.

مرحله اول:

– زمان تشکیل ، دو روز
– گل در حالت غنچه بسته
-رنگ غنچه، قرمز

مرحله دوم:

_ زمان تشکیل ، چهار روز
_ گل در حالت غنچه نیمه باز
_ گرده در حالت آزاد شدن
-رنگ غنچه، قرمز

مرحله سوم:

 

– زمان تشکیل پنج روز
– باز شدن گل و رشد کلاله
– نمایان شدن گلبرگ و پرچم
– گرده افشانی زیاد
-رنگ گل، قرمز

مرحله چهارم:

– زمان تشکیل، هشت روز
– باز شدن کامل گل
– خشک و افتادن گلبرگ
– کم شدن گرده افشانی
-رنگ گل قرمز روشن

مرحله پنجم:

– زمان تشکیل ، یازده روز
– تبدیل گل به میوه
– کلاله در حالت خشک شدن
– پرچم در حالت خشک شدن
– پایان گرده افشانی
– رنگ میوه ، عنابی

مرحله ششم:

– زمان تشکیل ، چهارده روز
-رشد تخمک و دانه ها
– حالت میوه
– کلاله در حالت خشک شدن
– خشک شدن کامل پرچم
– رنگ میوه ، عنابی روشن