متوقف ماندن پوسیدگی قارچی میوه انار بعد از پاشش آهک

بروزرسانی شده در: ۹ آبان ۱۳۹۵ - ۱۵:۵۶
متوقف ماندن پوسیدگی قارچی میوه انار بعد از پاشش آهک با دز  مصرفی ۱۵ کیلو  در ۱۰۰۰ لیتر آب و لکه های  قارچ همراه با تکامل میوه ، رشد کرده و آسیب چندانی به میوه انار وارد نشده است.