مبارزه بیولوژیک با عصاره گیاه آنغوزه جهت مبارزه با کرم گلوگاه انار – دکتر میرزنده دل

بروزرسانی شده در: ۱۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۵:۴۹

مبارزه بیولوژیک با عصاره گیاه آنغوزه جهت مبارزه با کرم گلوگاه انار و هم چنین حفض شکار گران مفیدی چون بالتوری ها و کفشدوزکها.

تله فرمونی محلول آنغوزه

پرچم زدایی انار

کرم گلوگاه انار

باغداران عزیز توجه داشته باشند مبارزه کرم گلوگاه با سموم امکان پذیر نیست و با سموم متداول به تخریب اکوسیستم می روید و جیب سم فروشان رونق خواهد گرفت. انار میزبانهای زیادی از جمله ساقه خوار شالی و هلیوتیس را دارد. برای مبارزه با کرم گلوگاه استفاده از دور کنندگانی همچون آنغوزه و تخلیه پرچم و حذف انار های آسیب دیده و جمع آوری آنها از باغ و نصب تریکو در صورت شرایط دما مناسب حائز اهمیت است.

بیایم با این کار غذایی سالم تولید تا جامعه سالم داشته باشیم.

ارادتمند سید حبیب الله میرزنده دل

آموزش استفاده از صمغ گیاه آنغوزه برای کنترل کرم گلوگاه انار