عملکرد و طول عمر درخت انار

بروزرسانی شده در: ۲۳ آذر ۱۳۹۶ - ۳:۵۶

عملکرد درخت انار با توجه به رقم، سن درخت، نحوه ی مراقبت های زراعی (آبیاری،شخم، هرس، تغذیه، کنترل منطقی علفهای هرز و مدیریت آفات و بیماریها) متفاوت است.

نمونه عکسهای درختان انار در شمال کشور با قدمت بیش از صد سال

 

عمر اقتصادی و باردهی درخت انار نیز با توجه به رقم و نوع مراقب تهای زراعی متفاوت ومعمولاً بین ۴۰-۳۰ سال میباشد. هرچند درخت انار قادر است بیش از ۱۰۰ سال هم عمر کند .

و همچنان محصول بدهد ولی میزان تولید در سنین بالا بتدریج کاهش و حساسیت درخت به استرسهای محیطی مثل سرمازدگی افزایش مییابد. توصیه میشود باغهای قدیمی و مسن(بالاتر از سن باردهی اقتصادی)با کفبری تدریجی و تربیت پاجوش و عندالزوم استفاده از پیوند، نو و اصلاح گردد.