علائم کمبود عنصر پتاسیم در درخت انار

بروزرسانی شده در: ۱ تیر ۱۳۹۸ - ۴:۴۹

کمبود عنصر پتاسیم (K) در برگ انار:

نقش عنصر پتاسیم:

افزایش مقاوت گیاه در برابر کم آبی، و خطر،کنترل شدت نور و افزایش عمل فتوسنتز، سرمازدگی و آفات و بیماری و افزایش کیفیت و خاصیت انبار داری.

علائم ظاهری کمبود  پتاسیم:

ایجاد لکه های زرد و قهوه ای سوخته در نوک وحاشیه برگ ها.

 

مطالب مرتبط:

علائم کمبود عناصر غذایی در درخت انار