علائم کمبود عنصر مولیبدن در درخت انار

بروزرسانی شده در: ۱۷ آبان ۱۳۹۸ - ۲:۵۰

کمبود عنصر مولیبدن (Mo) در برگ انار:

نقش عنصر مولیبدن:

این عنصردر تولید آنزیم های مربوط به مصرف نیتروژن در گیاه و همچنین در تبدیل نیترات ها به اسید آمینه نقش دارد این عنصر افزایش عملکرد و کیفیت محصول و همچنین بر روی جذب عناصر دیگر توسط گیاه نقش دارد.

علائم ظاهری کمبود مولیبدن:

کمبود این عنصر با کمترین شکل ظاهری گیاه قابل مشاهده می باشد و تا حدودی مشابه علائم کمبود ازت می باشد.

 

مطالب مرتبط:

علائم کمبود عناصر غذایی در درخت انار