علائم کمبود عنصر منیزیم در درخت انار

بروزرسانی شده در: ۷ تیر ۱۳۹۸ - ۹:۳۹

کمبود عنصر منیزیم (Mg) در برگ انار:

نقش عنصر منیزیم:

در ساختن روغن در گیاه دخالت داشته و باعث تنظیم جذب فسفر در گیاه می شود و نیز در تولید هیدروکربن و مواد قندی موثر است و درتنفس سلولی اهمیت دارد و عامل جداسازی مولکولی اکسیژن و فتوسنتز است.

علائم ظاهری کمبود منیزیم:

از نشانه های کمبود آن در گیاه، زردی بین رگبر گها میباشد  و نشانه های کمبود ابتدا در برگهای پیر مشاهده میشود و  در صورت کمبود شدید، برگها شروع به ریزش میکنند.

 

مطالب مرتبط:

علائم کمبود عناصر غذایی در درخت انار