علائم کمبود عنصر مس در درخت انار

بروزرسانی شده در: ۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۴:۴۹

کمبود عنصر مس (Cu) در برگ انار:

نقش عنصر مس:

این عنصر در تولید کلروپلاست و فعالیتهای آنزیمی و همچنین واکنش های انتقال الکترون سهیم میباشد.

علائم ظاهری کمبود مس:

کمبود مس در درختان میوه با پلاسیدگی برگها انتهایی و ریزش آنها مشخص میشود.

 

مطالب مرتبط:

علائم کمبود عناصر غذایی در درخت انار