علائم کمبود عنصر فسفر در درخت انار

بروزرسانی شده در: ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۸

کمبود عنصر فسفر (P) در برگ انار:

نقش عنصر فسفر:

این عنصر در تلقیح گل ها و رشد ریشه، انتقال انرژی و همچنین تنظیم خواص ژنتیکی گیاه نقش دارد.

علائم ظاهری کمبود فسفر:

رشد قسمت هوائی و ریشه در هر دو کند یا متوقف میشود و همچنین برگها کوتاه، باریک و نازک میشوند و رشد طولی گیاه عمودی بوده و ساقه های جانبی به ندرت ظاهر می شود.

 

مطالب مرتبط:

علائم کمبود عناصر غذایی در درخت انار