علائم کمبود عنصر بور در برگ درخت انار

بروزرسانی شده در: ۸ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۸:۴۰

کمبود و زیادی بور در حد مسمومیت می تواند  برای انار مشکل ایجاد کند. کمبود بور علائم جزئی روی برگها و اندامهای هوایی انار ایجاد می کند. کوتاه شدن میانگر ه ها، رنگ خاکستری، رگبرگ های زرد، شبیه به علائم ناشی از حلقه بردای، ضخیم شدن برگ ها، چوب پنبه ای شدن رگبرگها و خم شدن پهنک برگ در طول رگبرگ اصلی از دیگر علائم مربوط به کمبود بور می باشد. شناسایی علائم کمبود بور همیشه آسان نیست، بخصوص زمانی که هنوز علائم پیشرفت نکرده است.  گلهای درخت انار ممکن است زیاد باشد؛ اما درخت بخاطر ریزش زیاد گل و میوه های جوان  محصول زیادی تولید نمی کند . در بساری از خاک ها، بخصوص در نواحی خشک، رطوبت حاصل از آب آبیاری بور کافی یا حتی زیادتر ار حد لازم را برای گیاه تامین میکند . در نواحی گرمسیری و نیمه گرمسیری،(مناطق شمال ایران) بور به راحتی توسط باران زیاد شسته می شود. عموما مصرف کودهای حاوی بور به صورت محلولپاشی مفید است. در حقیقت درختان انار در هرسال فقط مقدار خیلی کمی  به میزان ۱-۳ کیلوگرم در هکتار بور مصرف می کنند.

بور در نقاط رشد و در بافتهای مریستمی گیاه موجود است. این عنصر در پدیدهای گلدهی، میوه دهی، متابولیسم ازت، حرکت و عمل هورمونها و تقسیم سلولی دخالت دارد و همچنین نقش بارزی در رشد لوله گرده داشته و اثر تحریک کنندگی آن در جذب اکسیژن و قند برای جوانه زنی دانه گردها به اثبات رسیده است. این عنصر در خاک بصورت اسید بوریک H3BO3 موجود بوده و بهمین صورت نیز جذب گیاه میگردد. بد شکلی میوه ها، ترک خردگی پوست، سخت شدن میوه و بعضا بروز شکاف در پوست درخت از علائم کمبود عنصر بور میباشد.

فیلم علائم کمبود بور در درخت انار:

علائم کمبود عناصر غذایی در برگ درخت انار

 

درختان انار