طبقه بندی زمین بر اساس شیب از نظر کاربری احداث باغات مثمر

بروزرسانی شده در: ۲ دی ۱۳۹۵ - ۸:۰۰

شیب زمین


بطور کلی در اکثر مناطق امکان احداث باغات در زمین های با شیب بین ۵-۲۰ درصد مناسب و اقتصادی می باشد. اراضی موجود در شیب های زیر ۵ درصد (مخصوصا” زمین های مناسب برای کشت گیاهان زراعی بدلیل زودبازدهی، اقتصادی بودن، آسان بودن شیوه های سنتی آبیاری و(… بیشتر مورد استفاده زراعت قرار می گیرد و در شیب های بالای ۲۰درصد به دلیل مواجهه با مشکلات عدیده در زمینه انجام عملیات باغی نظیر هرس، سمپاشی، برداشت و… که نیازمند بهره گیری از ادوات مکانیزه است، با اتخاذ تدابیر خاص امکان پذیر می باشد. کشت درختان میوه در شیب های بیشتر مستلزم بکارگیری برخی روش های خاص از جمله تراس بندی،کشت درختان روی خطوط تراز و… می باشد. در صورت فراهم بودن سایر شرایط لازم برای احداث باغ خصوصا عمق کافی خاک،امکان انتقال آب و… احداث باغ تا شیب ۸۰ درصد نیز امکان پذیر است.
توجه: در تعیین حداقل و حداکثر درصد شیب مناسب برای کشت درختان میوه بررسی مجموعه ای از عوامل آب و هوایی از قبیل میزان، شدت و پراکنش ریزش های جوی وعوامل خاکی مانند بافت، مقاومت در برابر فرسایش و… اجتناب ناپذیر است.
طبقه بندی زمین بر اساس شیب از نظر کاربری احداث باغات مثمر
۱- صاف تا شیب خیلی ملایم (۰تا۲درصد): در این گونه اراضی استفاده از ماشین آلات، انتقال و توزیع آب و… بدون هیچگونه محدودیتی امکان پذیر است. به همین دلیل بیشتر کاربرد زراعی دارد.
۲- شیب ملایم(بیشتر از ۲تا ۵درصد): اینگونه اراضی با اصلاحات جزئی نظیر تسطیح و قطعه بندی قابل تبدیل به اراضی درجه یک و بهره برداری مشابه آن می باشد.
۳- شیب دار(بیشتر از ۵تا ۸درصد): اینگونه اراضی بدون هیچ محدودیتی از نظر شیب قابلیت احداث باغ را دارا می باشد.
۴- خیلی شیبدار(بیشتر از ۸تا ۱۲درصد): در اینگونه اراضی عملیات مکانیزاسیون بدون محدودیت امکا نپذیر بوده و استفاده ازروش های حفظ و ذخیره رطوبت نیز اقتصادی می باشد.
۵- شیب نسبتاً تند(بیشتر از ۱۲تا۲۵درصد): در اینگونه اراضی در صورت وجود خاک با عمق کافی و عدم وجود مشکل انتقال آب،احداث باغ و عملیات مکانیزاسیون امکان پذیر بوده و استفاده از رو شهای حفظ و ذخیره رطوبت نیز اقتصادی می باشد.
۶- شیب تند (بیشتر از ۲۵ تا ۴۰درصد): در اینگونه اراضی در صورت وجود خاک با عمق کافی و عدم وجود مشکل انتقال آب،احداث باغ امکا نپذیر بوده ولی عملیات مکانیزاسیون با محدودیت هایی همراه م یباشد. استفاده از روش های حفظ و ذخیره رطوبت نیز اقتصادی می باشد.
۷- شیب خیلی تند(بیشتر از ۴۰ تا ۷۰ درصد): در اینگونه اراضی نیز در صورت وجود خاک با عمق کافی و عدم وجود مشکل انتقال آب، با اتخاذ تدابیر ویژ های نظیر تراس بندی احداث باغ امکا ن پذیر می باشد. عملیات مکانیزاسیون در این اراضی با محدودیت همراه است و برای ساختن سازه ها می بایستی از ماشین آلات سنگین بهره گیری نمود و استفاده از روش های حفظ و ذخیره رطوبت نیز اقتصادی می باشد.
۸- شیب فوق العاده تند(بیشتر از ۷۰درصد): در این گونه اراضی استفاده از ماشین آلات با محدودیت شدید همراه بوده و بیشتر عملیات باغی بوسیله نیروی انسانی انجام می گیرد. بنابراین در تصمیم گیری برای احداث باغ توجه به توجیه اقتصادی محصول مورد کشت حائز اهمیت ویژه است.

 

احداث باغ انار در اراضی شیب دار + فیلم

 

احداث باغ انار در اراضی شیب دار + تصاویر