ضوابط خاک ورزی – آماده سازی بستر کاشت (Site preparation)

بروزرسانی شده در: ۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۴:۳۰

ضوابط خاک ورزی
۱-۱آماده سازی بستر کاشت (Site preparation)
قبل از شروع طرح بایستی اطلاعات کاملی را از خاک منطقه از نظر ساختمان، بافت، پروفیل و خصوصیات فیزیکوشیمیایی آن بدست آورد. در این خصوص بایستی نمونههای مناسبی از خاک منطقه تهیه نمود و برای آزمایشات خاکشناسی به آزمایشگاه ارسال کرد. آزمایش خاک از نظر ،pHپتاسیم، فسفر، کلسیم و منیزیم باید صورت بگیرد.
موارد زیر نیز همیشه باید مد نظر قرار گیرند:
– تعیین مشکلات اراضی از جمله زهکشی ضعیف ،Poor drainageخاک نامرغوب، وجود لایه سخت Hard panو…
– گیاهان پوشیده Cover cropنظیر یونجه و شبدر باعث بهبود وضعیت خاک، افزایش مواد آلی و ازت میشوند.
– جابجایی خاک سطح الارض Top soilدر اراضی مرتفع باعث در معرض قرار گرفتن خاک تحت الارض Sub soilمیشود که منجر به کاهش رشد گیاهی میشود )اگر خاک سطح الارض دارای عمق کم یباشد) و در نتیجه برای پرورش درختان مناسب نیست.
۱-۱-۱بهبود خاک بستر


چنانچه زهکشی ضعیف و یا سطح آب بالا باشد باید پشته ها یا ردیفهایی تهیه شوند که درختان بر روی آن پشته ها کشت شوند تا ریشه از حجم بالاتری برخوردار شود.

 

سیستم زهکشی باغ انار

سیستم جوی و پشته باغ انار
۱-۱-۲زیرشکنی

Sub- soiling
شاید لازم باشد که لایه سخت خاک و یا لایه لایه های رسی که باعث محدود کردن رشد ریشه میشوند شکسته شوند. زیرکشنی بایستی حداقل به عمق ۶۰سانتیمتر باشد.
۱-۱-۳اصلاح خاک


خاکهای شور که نمکهای آنها عمدتاً شامل کلرور و سولفاتهای کلسیم، منیزیم و سدیم میباشند به آسانی قابل شسته شدن بوده ولی شستشوی آنها سبب بالا رفتن pHنمیشود. درخاکهای شور و قلیایی برعکس خاکهای شور، شستشوی خاک سبب بالا رفتن pHمیشود و با شسته شدن نمکها، سدیم سبب از هم پاشیدگی ذرات خاک میشود و قابلیت نفوذ خاک را به شدت کاهش میدهد. اضافه کردن گچ (So4 Ca) Gypsumبه خاک سبب تبدیل کربنات و بی کربناتهای سدیم به سولفات میشود برای این کار معمولاً چندین تن در هکتار، گچ لازم است و برای تسریع واکنشهای مربوطه می بایست، خاک به حالت مرطوب نگهداری شود. ژرفای خاک  Soil depth نیز از جمله مسائل دیگری است که در احداث باغ جدید بایستی مدنظر قرار گیرد.