زمان و ترکیب مناسب کوددهی ، برای نهالهای انار تازه کشت شده

بروزرسانی شده در: ۸ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۲۲

یکی از مهم ترین کارهایی که می توان برای درختان جدید انجام دهید، کمک به آنهاست که در محیط خود مستقر شوند. پس از کاشت در زمین اصلی، درختان عملا متکی به خود هستند.

اولین کاری که می توانید برای درختان تازه کاشت انجام دهید، آبدهی به موقع و سر وقت می باشد ، تا از تنش خشک شدن نهال جلوگیری شود ( زیادی آب هم باعث پوسیدگی ریشه می شود).

در طول فصل رشد درختان جوان به کودهی برای تامین مواد مغذی نیاز دارد. کود NPK  از مناسب ترین ترکیب کودی برای درختان جوان می باشد.

نیتروژن اولین عدد این ترکیب کودی همان چیزی است که رشد رویشی را افزایش می دهد و به فتو سنتز گیاه کمک می کند.

عدد دوم فسفر می باشد که به تحریک رشد ریشه که برای گیاهان جدید بسیار مهم است ، کمک می کند. فسفات همچنین پس از بلوغ درختان به تشویق شکوفه و رشد میوه کمک می کند.

پتاس آخرین شماره به تنظیم متابولیسم و سایر فرآیند های موجود درخت کمک می کند.

نمونه ای از NPK متعادل 10-10-10 و 12-12-12 و 20-20-20 می باشند که در فصل رشد از اوایل بهار ( حدود جوانه زدن) تا اواخر تابستان به پایان می رسد.

درخت انار برای رسیدن به بهترین رشد به نیتروژن کافی احتیاج دارد. زیرا نیتروژن شاخ و برگ و تولید گلها که در نهایت به میوه تبدیل می شوند، پشتیبانی می کند. شما می توانید از سولفات آمونیوم که کود نیتروژن بالا با یک فرمول متعادل 10-10-10 استفاده کنید.

یک درخت جوان تازه کاشته شده در طول فصل رشد حدود 1یا 2 فنجان در هر درخت به کود-NPK نیاز دارد. و این ترکیب را به سه برنامه، اوایل بهار ، اوایل تابستان و اوایل پاییز تقسیم کنید.

بصورت ریشه ای در قسمت سایه انداز درخت، بصورت دایره ای ( لبه بیرونی سایبان) همرا با آب آبیاری.

هر ساله درخت انار به تناسب به کود بیشتری نیاز دارد، بطور کلی در سال دو برابر یعنی 2تا 4 فنجان و مجددا آن را به سه برنامه کاربردی با فاصله مناسب تقسیم کنید.

در سال سوم حدود سه برابر افزایش دهید.

هنگام استفاده از کود ، از حفر بیش از حد عمیق خودداری کنید ، چون ریشه ها به مواد کودی نمی رسند. در صورت عدم باران ، خوب است پس از هر بار استفاده از کود درختان را آبیاری کنید.

مطالب مرتبط:

آبیاری نهال انار

آب، بهترین تغذیه برای نهالهای تازه کشت شده

نکات مهم برای کاشت نهال انار