زمان دقیق تورم جوانه ها و تشکیل برگ در درخت انار

بروزرسانی شده در: ۸ فروردین ۱۳۹۶ - ۱۵:۴۱

در بسیاری از موارد پیدا کردن زمان دقیق تورم جوانه ها برای باغداران بسیار حائز اهمیت می باشد، چراکه پیدا کردن زمان دقیق آن و مشخص نمودن حالت فیزیولوژیکی درخت برای برخی بیماری ها و کنترل آنها مهم است.

زمان توم جوانه ها درخت انار  اواسط فروردین ماه میباشد و نوک قرمز مرحله بعد از تورم جوانه تلقی می شود.

پس وقتی منظورمان قبل از تورم جوانه است بایستی سم پاشی ها قبل از دیده شدن نوک  قرمز انجام گردد.

وقتی صحبت از بعد تورم جوانه ها می شود بایستی این حالت شکل زیر در درختان انار مشاهده شود.

لازم به ذکر است مطلب بالا حالت فیزیولوژیکی زمان دقیق تورم جوانه ها و تشکیل برگ درخت انار در شمال کشور می باشد  و زمان دقیق تورم جوانه ها درخت انار در استانهای دیگر متفاوت خواهد بود.

باغهایی که دور تا دور آن بادشکن یا با حصار محصور باشد زمان تورم جوانه ها زودتر انجام خواهد گرفت.