روش نمونه برداری از زمین برای آزمون خاک

بروزرسانی شده در: ۷ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۴:۳۲

بابیل بطور تصادفی از نقاط مختلف زمین و در دو عمق ۰-۳۰ سانتیمتری و ۳۰- ۶۰ سانتیمتری برداشت و در دو کیسه مختلف ریخته می شود . سعی شود حداقل ۱۰ نمونه از دو عمق برداشته شودلازم به ذکر است که در زمین مورد آزمایش حداقل به مدت ۶ ماه از هیج کودی استفاد نشده باشد.پس از تهیه نمونه باید در سطح زمین پهن شود تا کاملا” خشک شود سپس از این نمونه از هرکدام به میزان ۱ کیلو جدا و پس از ذکر مشخصات صاحب مزرعه ، نوع کاربری زمین ، آدرس و شماره تماس به آزمایشگاه معتبر ارسال گردد.

اهمیت آزمون خاک
عوامل متعددی نظیر یکپارچه سازی اراضی، اصلاح روش آبیاری، استفاده از بذرهای اصلاح شده، کنترل آفات، بیماری و مکانیزاسیون کشاورزی هر یک سهم
قابل توجهی در افزایش تولید دارا میباشد مصرف بهینه کود در این مجموعه از مهمترین عوامل افزایش عملکرد و ارتقاء سطح سلامت جامعه است و آزمون خاک
یکی از ساده ترین راههای ارزیابی حاصلخیزی خاک میباشد.
اهداف آزمون خاک
  • تشخیص کمبود عناصر غذایی در خاکها و توصیه کودی لازم براساس آزمون خاک (مصرف کود با آزمون خاک)
  • تناسب اراضی و تغییرکاربری
  • تعیین سرنوشت کودهای افزوده شده به خاک و پیگیری تغییرات حاصله در قابلیت استفاده عناصر غذایی در این کودها
  • تعیین نقاطی که در اثر مصرف بیرویه کود شیمیایی، فاضلاب و فضولات در خاک مسمومیت عناصر در گیاه حیوان و یا انسان به وجود می آورد.
  • تعیین نقاطی که خاک آنها از نظر برخی عناصر به حد سمیت رسیده باشند و باید از مصرف بیشتر عناصر در آنها خودداری شود.
دلایل مصرف کود با آزمون خاک
  • مصرف بیش از حد کود بدون آزمون خاک باعث میشود هزینه تولید افزایش یافته و اثرات سوء باقیمانده آن در گیاه و خاک را به دنبال خواهد داشت.
  • ممکن است کود مصرفی بدون آزمون خاک کمتر از حد نیاز گیاه بوده و در این حالت موجب افت عملکرد خواهد شد.
  • اشتباه در انتخاب نوع کود، سبب افت محصول خواهد شد. در این صورت هم زارع و هم اقتصاد مملکت زیان خواهد دید.
  • اشتباه در مصرف به موقع کود و نحوه کودپاشی، در این صورت انتظاری که از کود داریم بدست نخواهد آمد. روی این اصل زارع حتماً بایستی با استفاده از نتایج تجزیه خاک و توصیه های مربوطه عمل کند.
میزان و حد مطلوب عناصر موجود در آزمون خاک برای انارهای پرورشی
عنصر کربن % ازت % فسفر ppm پتاسیم ppm منیزیم ppm گوگرد ppm آهن ppm منگنز ppm روی ppm مس ppm بر ppm
مقدار قابل جذب بیش از ۱ بیش از ۰٫۵ ۱۵ ۲۲۰ ۶۰۰ بیش از ۱۵ ۶ ۵ ۱٫۵ ۱٫۰ ۱٫۰