تاثیر درجه حرارت محیط در طول دوره گلدهی درخت انار

بروزرسانی شده در: ۱۰ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۱

درجه حرارت در طول دوره گلدهی می تواند تاثیر قابل توجهی بر فرآیندهای تولید مثل داشته باشد. اثرات دما بر جوانه زنی گرده درخت انار مستند شده است.

در مطالعه اخیر، گرده افشانی انار به طور قابل توجهی تحت تاثیر دما قرار گرفت. جوانه زنی گرده بطور معنی داری در دمای ۵ و ۱۵ درجه سانتی گراد کاهش یافت و در حالی که بیشترین میزان جوانه زنی گرده انار در دمای ۲۵ و ۳۵ درجه سانتی گراد حاصل شد. و جوانه زنی گرده انار در دمای ۳۵ درجه سانتی گراد مهار نشده است و این جوانه زنی غیر معمول است و رشد لوله ها اغلب در چنین درجه حرارتی کم می شود.

جوانه زنی گرده به شدت تحت تاثیر دما قرار دارد و حداکثر جوانه زنی گرده در درجه حرارت های متفاوت:

  • حداکثر جوانه زنی گرده انار بین دمای ۲۵ تا ۳۵ درجه سانتی گراد ۷۴ درصد می باشد.
  • جوانه زنی گرده انار در دمای ۱۵ درجه سانتی گراد، ۵۸ درصد می باشد.
  • جوانه زنی گرده انار در دمای ۵ درجه سانتی گراد، ۱۰ درصد می باشد.

شرایط دمای محیط بر تشکیل گل و گرده افشانی تاثیر مستقیم دارد. باغهای انار شمال کشور نسبت به مناطق کویری تشکیل گل دیرتر است و برداشت میوه هم زمان میباشد. یا مناطق دشت در شمال کشور تشکیل و بلوغ درخت زودتر نسبت به مناطق کوهستانی( باغات انار اراضی شیبدار) است.

مطالب مرتبط:

علت ریزش گلهای انار چیست؟

تشریح ساختمان گل درخت انار

انواع گل در درخت انار

گرده افشانی گل درخت انار

کنترل سوک گرده خوار درخت انار

آب دهی درخت انار در زمان گلدهی