تقویم گل دهی در باغات انار خراسان رضوی -دکتر میر زنده دل

بروزرسانی شده در: ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۶:۳۸

زمان تشکیل گل در درخت انار بستگی به دما و ارتفاع منطقه و ارقام انار کشت شده دارد.

دوم اردیبهشت کیلومتر ۱۶ تربت حیدریه با توجه به دمای زیر صفر این منطقه در زمستان و پاییز تنوع کشت ارقام انار زودرس مشهود است. تقویم گل در این منطقه نسبت به انار  شمال کشور حدودا ۱۵ روز جلوتر است. آنچه مهم است توجه ویژه به این میوه بهشتی است که گاها” با آن نا مهربانی میشود.

در تصاویر بعدی با شما در شهرستان حاجی آباد خراسان رضوی خواهیم بود.

اینجا شهرستان حاجی آباد خراسان رضوی با مرکزیت زیر کوه است. اگر هوا شناسی را رصد کنید مشاهده خواهید کرد در اقلیم قائنات قرار دارد. منطقه قائنات گاها” تا ۱۵ درجه زیر صفر می رود. در اینجا نسبت به تربت حیدریه بروز گل حداقل ۱۰ روز جلوتر است.

شکیل گل در درخت انار