تشریح اندازه و مشخصات ساختمانی گل انار

بروزرسانی شده در: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۴:۴۸

گلها انار از نظر شکل و اندازه و رنگ بسیار متنوعند و از نظر تعداد و آرایش نیز تنوع زیادی دارند. گل معمولا ۴ بخش دارد که عموما روی دوایر متحدالمرکز قرار دارند این چهار بخش عبارتند از: کاسه گل (کاسبرگها) ، جام گل (گلبرگها) ، نافه گل (پرچمها) و برچه (مادگی). این چهار بخش گل معمولا به نهنج گل که در انتهای دمگل قرار دارند متصلند.

گل انار درشت ، کامل ، بدون بو و معمولا به رنگ گلی تا قرمز پرنگ است. گل ها انار دارای  ۵-۷ کاسبرگ می باشند. کاسه ی گل که در امتداد  نهنج قرار دارد، لوله ای ،گوشتی و ضخیم است. گلبرگها به دیواری داخلی نهنج چسبیده و تعداد آن مساوی کاسبرگ می باشد. گلبرگها بعد از گرده افشانی می ریزند. در حالی که کاسبرگها عضو دائمی در گل و میوه هستند. تعداد پرچم های هر گل برحسب رقم انار متفاوت و در هر گل حدود ۲۰۰-۴۰۰ عدد پرچم وجود دارد . بساک ها در انتهای میله پرچم واقع و مادگی با یک خامه ی منفرد گسترده در میان پرچم ها قرار دارد.

علت ریزش گلهای انار چیست؟