تربیت درخت انار-مهندس خادم پیر + فیلم

بروزرسانی شده در: ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۳

تربیت درخت انار به صورت تک پایه-مهندس خادم پیر

 

فیم آموزشی هرس سبز درخت انار

 

فیلم آموزشی هرس زمستانه