بیماری قارچی لکه برگی انار+راه های پیشگیری و کنترل

بروزرسانی شده در: ۲۸ آذر ۱۳۹۹ - ۲۱:۳۸

علایم بیماری قارچی لکه برگی انار

بر روی برگ های انار لکه های تیره متمایل به قرمز و قهوه ای رنگ دیده مشود و سپس برگ ها زرد رنگ شده و می ریزند، درختان دارای برگ های ریزی شده و ممکن است به خود بپیچند و جمع شوند.

این لکه ها با عامل قارچی از جنس Pomegranate cercospora spot بوده و اسپورهایشان در هوای مرطوب بر روی برگ های درختان انار علائمی از این قبیل ایجاد می کنند.

این بیماری بیشتر در باغات انار شمال کشور که رطوبت زیادی دارند گزارش می شود.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری لکه برگی انار :

  • کنترل علفهای هرز باغ انار
  • جمع آوری و سوزاندن میوه های آلوده
  • بهبود تهویه از طریق انجام هرس داخل تاج درخت
  • هرس و سوزاندن شاخه های آلوده
  • سم پاشی با توپسین ام ( تیوفانات متیل)  ۱٫۵ برای کنترل کیلو در هزار لیتر آب در صورت مشاهده(فصل سبز)
  • انجام سمپاشی زمستانه بعد از هرس برای پیشگیری با دز ۳ تا ۵ در هزار لیتر آب(فصل خزان)
  • احداث زهکش مناسب در باغات انار

مطالب مرتبط:

بیماری قارچی آلترنالیا انار

بیماری قارچی سرکوسپورا انار

بیماری پوسیدگی طوقه انار

بیماری پوسیدگی ریشه انار

بیماری نماتد ریشه انار

بیماریهای مهم انار