برنامه کودی درخت انار برای عملکرد بالا و کیفیت میوه

بروزرسانی شده در: ۹ فروردین ۱۳۹۸ - ۸:۴۱

درخت انار زیاد به تغذیه کودی نیاز ندارد.

مقدار کود سالانه باید از اواخر زمستان تا در اواخر تابستان در فصل رشد درخت تقسیم شود.

بهترین زمان برای فسفر و پتاسیم وقتی که درخت در خواب است.

بهترین زمان برای کاربرد نیتروژن وقتی که درخت شروع به رشد رویشی جدید می کند.

۶۰ تا ۷۵ درصد از میزان کود باید در اواخر زمستان تا اواخر بهار و دوره گلدهی و تنظیم میوه تقسیم شود.

بعد از شکوفه کاربرد نیترات پتاسیم ۱۱ تا ۱۶ کیلو گرم در هکتار باعث افزایش اندازه میوه می گردد.

مقدار کوددهی روی هم باید در دو مرحله انجام گیرد.

” بهترین روش برای فهمیدن نیاز کودی درخت انار انجام آزمایشات خاک و برگ می باشد”

 

مطالب مرتبط: