برداشت میوه انار کال و نرسیده توسط باغداران

بروزرسانی شده در: ۹ آبان ۱۳۹۵ - ۱۶:۳۴

انار جزء میوه های غیر کلیماکتریک بشمار می آید. یعنی باید روی درخت برسد و سپس برداشت گردد.اگر نارس و کال چیده شوند مزه گس دارند و بازار پسند نیستند و و افت قیمت پیدا می کنند.