انواع گل در درخت انار

بروزرسانی شده در: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۵:۲۹

درخت انار در طول فصل رشد ۳-۴ مرحله و در هر نوبت دو نوع گل تولید می کنند.یک عدد گل هایی هستند که به میوه تبدیل می شوند و به گل ثمری یا گل مثمر معروف و عده ای دیگر گل های علفی یا غیر مثمری که می ریزند.

گلهای مثمر کشیده و قطر آنها در گلوی گلها کشیده و قطرشان در محل اتصال اسپور ( میخچه) بیشتر از قطرشان در گلوی گل است.

گلهای غیر مثمر کوتاه تر و قطرشان در محل اتصال به اسپور کمتر از قطر شان در گلوی گل است.

همچنین در گلهای ثمری خامه طویل تر و سطح کلاله بالاتر پرچم است. و در حالی که در گل های غیر مثمر خامه کوتاه تر بوده و سطح کلاله پایین تر از سطح پرچمها ست.

گاهی در انار گل هایی با مشخصات  بینابین نیز دیده می شود.

 

 

گلدهی و گرده افشانی درختان انار

آبیاری در طی گلدهی درخت انار- دکتر وظیفه شناس

گرده افشانی چیست؟

آیا محلول پاشی در زمان تشکیل گل و گرده افشانی می تواند به حشرات مفید آسیب برساند؟

تشریح اندازه و مشخصات ساختمانی گل درخت انار

علت ریزش گل درخت انار چیست؟

چرا گلهای درخت انار می ریزند؟

تشکیل گل در درخت انار رقم قندهار افغانستان+ تصاویر