اندازه گیری درصد پوست و آریل مربوط به میوه انار ،رقم ملس ممتاز در شمال

بروزرسانی شده در: ۹ آبان ۱۳۹۵ - ۱۶:۳۷

برسی و اندازه گیری:

  • درخت سه ساله  از باغات شمال کشور می باشد.
  • برداشت  اول آبان ماه و میوه حاصل از گل های سری اول و کاملا رسیده صورت گرفت.

در این آ زمایش  پوست  و  آریل  مورد بررسی قرار گرفت.

 


وزن خالص  آریل با  کسر ظرف خالی   = ۳۹۴ گرم     یا ۶۷٪ کل میوه

وزن خاص پوست با کسر ظرف خالی = ۱۹۳ گرم       یا۳۳٪ کل میوه

خطای آزمایش  با یک گرم انجام شد